Distantsõpe

Distantsõppe läbiviimisel lähtub Pirita Majandusgümnaasium Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusest “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud”(RT III, 19.02.2021, 8).

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustele ( 22.09.2020) on haridusasutuste töökorralduse eesmärgiks vältida asutuse täielikku distantsõppele viimist. Nakkusohu kasvades peavad haridusasutused olema valmis õppetöö vormi muutmiseks. Iga haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, kuidas riske maandada, võttes arvesse, et võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet 1.-6. klassi õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi.

Tallinna linna kriisimeeskonna soovituste kohaselt rakendavad kõik koolid alates 14. septembrist  III kooliastme ja gümnaasiumi puhul osalist distantsõpet, et hajutada kontakte ja tõkestada viiruse levimist.

Vastavalt kooli Covid-19 tõkestamise plaanile ning õppetöö hajutamiseks läheme üle osalisele vahelduvale distants- ja kontaktõppele III kooliastmes ja gümnaasiumis järgnevalt:

1.1. Osalise distantsõppe korral on klass nädal aega koolis ja nädal aega distantsõppel.
1.2. Osalisel distantsõppel olevatest klassidest teavitatakse kooli kodulehel.
1.3. Distantsõppel olevate klasside õppetöö korraldamise aluseks on PMG tunniplaan.
1.4. Algava päeva õppeülesanded märgitakse eKooli vähemalt sama õppepäeva hommikul kella 8.00-ks.
1.5. Aineõpetajal on õigus distantsõppes tundide läbiviimiseks valida sobivad meetodid / e-keskkonnad.
1.6. Õpilaste hindamine toimub PMG hindamisjuhendi alusel.
1.7. Järelevastamiste ja konsultatsioonide korraldamisel arvestatakse distantsõppe erisustega.
1.8. Distantsõppele jäävatele õpilastele jagatakse kord nädalas välja toidupakid.

Täiendus: Videotunni toimumisest antakse eKoolis teada vähemalt üks päev ette.

Osaline distantsõpe toimub järgnevalt:

  • Vastavalt Terviseameti korraldusele (23.11.2020 nr 1.1-15/20/11) kehtestada Harju maakonna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme suhtes liikumisvabaduse piirang, rakendame Pirita Majandusgümnaasiumi gümnaasiumiklassidele alates 30. novembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021 e-õpet

  • Vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele saavad 11. kuni 24. jaanuarini kontakttegevustes osaleda  1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased.  Ülejäänud klassid on sel ajavahemikul distantsõppel.

  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele  saavad alates 01.03.21  kontaktegevustes osaleda  1.−4. klassi õpilased.  Ülejäänud klassid on distantsõppel.

 
 
 
 
 
 
 
 
Sule Menüü