Õpilasesinduse liikmed

ÕE president ja kooli hoolekogu liige Kristjan-Hendrik Paavo 12.a;
asepresident ja tervisenõukoguliige Kristofer Robin Kirsiste 10.a;
Chris Koppel, revident 12.b;
Rebecca Maria Pulk 2.b;
Rahel Hollman 7.b;
Vanessa-Victoria Uusjärv 10.a;ÕE kontakt – opilasesindus@pmg.edu.ee

Sule Menüü