Huviringid

Kooli traditsioonide ja erinevate sündmuste kõrval on oluline roll huviringide tegevusel. Meie soov on pakkuda lastele ja noortele huviharidust – teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogumit, mis loob võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks. 

Pirita Majandusgümnaasiumi ning PMG Koolituskeskuse huviringide info 2022/2023 õppeaasta kohta avaldame 15. septembril. Ringidesse registreerimine toimub kooli kodulehel ajavahemikus 16.-30. september. Ringid alustavad tööd oktoobris.

Sule Menüü