Abituriendid osalesid riskikäitumiskoolitusel „Selge Pilt …!?“

Tänane koolipäev oli abiturientide jaoks tavapärasest erinev, sest toimus 4-tunnine koolitus „Selge pilt…!?“, mille eesmärgiks on seatud noorte ohutu liikluskäitumise toetamine.

Koolitus koosnes kahest moodulist, millest esimest viis läbi Bonni ülikooli doktorant, liikluspsühholoog Gunnar Meinhard. Räägiti liikluses probleemse käitumise tekkepõhjustest ja võimalikest tagajärgedest (joobes juhtimine, kiiruse ületamine, kaaslaste subjektiivne usaldamine). Lahendati erinevaid ülesandeid, analüüsiti situatsioone ning noored said tagasisidet koolitusele eelnenud küsitluse vastuste põhjal.

Teist moodulit – „Tark õpib teiste vigadest“ – alustas Politsei esindaja Mirjam Männamaa. Avati liiklusõnnetusi analoogsete õnnetuste põhjal, mida noored esimeses moodulis oma vastustega „kirjeldasid“, osutati kaaslaste võimalikule sekkumata jätmisele või siis õhutamisele, mis tingis raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse. Eesmärgiks oli diskusiooni juhtida selliselt, et suudetaks selle põhjal teha järeldusi tuleviku-käitumise jaoks.

Seejärel tuli noorte ette liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli sattunud Marek Rüütli, kes kirjeldas enda õnnetuse tekkepõhjusi, õnnetuse järgset perioodi alates haiglasse viimisest kuni rehabilitatsiooni lõpuni, ratastooli jäämisega „leppimist“ ja mentaalset „raskust“, õnnetusest kuni tänaseni toimunud muutusi ja raskusi elus, oma tööalaseid ja igapäevaseid toiminguid.

Aitäh koolitajatele! Oli väga mõtlemapanev kohtumine.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü