Õppenõukogu

2021/2022. õppeaasta

Õppenõukogu 16.11.2021 nr 4

1. Arvamuse andmine PMG kodukorra muudatuste kohta

Õppenõukogu 27.10.2021 nr 3

1. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta

Õppenõukogu 19.10.2021 nr 2

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja gümnaasiumi lõpetamine 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine  

Õppenõukogu 14.09.2021 nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2020/2021. õppeaasta

Õppenõukogu 08.09.2020 nr 1-4/1

1. Täiendava õppetöö sooritamine ja gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

Õppenõukogu 15.09.2020 nr 1-4/2

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 06.10.2020 nr 1-4/3

1. Täiendava õppetöö sooritamine ja klassikursuse lõpetamine

Õppenõukogu 21.10.2020 nr 1-4/4

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 05.01.2021  nr 1-4/5

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 22.02.2021  nr 1-4/6

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 08.06.2021  nr 1-4/7

 1. Põhikooli üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Gümnaasiumi üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine  

Õppenõukogu 18.06.2021  nr 1-4/8

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 28.08.2021
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja õpilaste tunnustamise otsustamine

Õppenõukogu 30.08.2021  nr 1-4/9

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 
 2. 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 3. 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis 
 4. 2021/22 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
 5.  2021/22 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
 6. 2021/22 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine 
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine 

2019/2020. õppeaasta

Õppenõukogu 14.02.2020 nr 1-4/1

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 07.04.2020 nr 1-4/2

1. Gümnaasiumiastme õppekava peatüki nr 5. “Õppe- ja kasvatustöökorraldus ja ajakasutus” muutmine alates uuest õppeaastast 2020/2021.

Õppenõukogu 28.04.2020 nr 1-4/3

1.Kooli töökorraldus alates 18. maist 2020. 

Õppenõukogu 26.05.2020 nr 1-4/4

1. Kooli kodukorra uue redaktsiooni tutvustamine ja heakskiitmine. 

Õppenõukogu 08.06.2020 nr 1-4/5

 1. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ning ainealaste kiituskirjade määramine 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine 
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine 

Õppenõukogu 18.06.2020 nr 1-4/6

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 28.08.2020 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine täiendavale õppetööle jäetud õpilase puhul 
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine täiendavale õppetööle jäetud õpilaste puhul 

Õppenõukogu 28.08.2020 nr 1-4/7

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
 2. 2019/20 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
 3. 2019/20 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
 4. 2020/21 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
 5. 2020/21 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
 6. 2020/21 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine
 

2018/2019. õppeaasta

Õppenõukogu 15.10.2018 nr 1-4/1
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 04.12.2018 nr 1-4/2
1.Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega

Õppenõukogu  08.03.2019 nr 1-4/3

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu  07.06.2019 nr 1-4/4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine 

Õppenõukogu  19.06.2019 nr 1-4/5

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 26.08.2019 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel  
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

Õppenõukogu  28.08. 2019 nr 1-4/6

 1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
 2. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 3. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 4. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis 
 5. 2019/20 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine 
 6. 2019/20 õppeaasta eesmärkide kinnitamine 
 7. 2019/20 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine 

2017/2018. õppeaasta
Õppenõukogu 28.11.2017 nr 1-4/1
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu protokollija nimetamine
3. Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega2018/2019. õppeaastaks

Õppenõukogu 04.01.2018 nr 1-4/2
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 09.05.2018 nr 1-4/3
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/4
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

Õppenõukogu 19.06.2018 nr 1-4/5
1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides.
2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 29.08.2018.
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.

Õppenõukogu 29.08.2018 nr 1-4/6
1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
4. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine
5. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
6. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
7. 2018/19 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
8. 2018/19 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
9. 2018/19 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valiminTäiendava õppetöö sooritamine ja klassikursuse lõpetamine 16.11

Sule Menüü