Õppenõukogu

2019/2020. õppeaasta

Õppenõukogu 14.02.2020 nr 1

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2018/2019. õppeaasta

Õppenõukogu 15.10.2018 nr 1-4/1
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 04.12.2018 nr 1-4/2
1.Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega

Õppenõukogu  08.03.2019 nr 1-4/3

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu  07.06.2019 nr 1-4/4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine 

Õppenõukogu  19.06.2019 nr 1-4/5

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 26.08.2019 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel  
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

Õppenõukogu  28.08. 2019 nr 1-4/6

 1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
 2. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 3. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 4. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis 
 5. 2019/20 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine 
 6. 2019/20 õppeaasta eesmärkide kinnitamine 
 7. 2019/20 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine 

2017/2018. õppeaasta
Õppenõukogu 28.11.2017 nr 1-4/1
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu protokollija nimetamine
3. Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega2018/2019. õppeaastaks

Õppenõukogu 04.01.2018 nr 1-4/2
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 09.05.2018 nr 1-4/3
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/4
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

Õppenõukogu 19.06.2018 nr 1-4/5
1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides.
2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 29.08.2018.
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.

Õppenõukogu 29.08.2018 nr 1-4/6
1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
4. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine
5. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
6. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
7. 2018/19 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
8. 2018/19 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
9. 2018/19 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine

Sule Menüü