Õppenõukogu

2024. aasta

26.03.2024 õppenõukogu nr 3

 1. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine

20.02.2024 õppenõukogu nr 2

 1. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine

30.01.2024 õppenõukogu nr 1

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2023. aasta

28.11.2023 õppenõukogu nr 8

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

24.10.2023 õppenõukogu nr 7

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

10.10.2023 õppenõukogu nr 6

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

19.09.2023 õppenõukogu nr 5

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 
 2. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine 

30.08.2023 õppenõukogu nr 4

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides  
 2. 2022/23 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis  
 3. 2022/23 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis  
 4. 2023/24 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine 
 5. 2023/24 õppeaasta eesmärkide kinnitamine  
 6. 2023/24 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine  
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine 
 8. Põhikooli lõpetamise otsustamine 

20.06.2023  õppenõukogu nr 3

 1. Täiendava õppetöö sooritamine, üleminekuklasside õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine  ning täiendava õppetöö pikendamine kuni 30.08.2023  
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine (kiitusega põhikooli lõputunnistusel, kooli kiituskiri, ainealased kiituskirjad)  
 3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja õpilaste tunnustamise otsustamine (kuld- ja hõbemedalistid, ainealased kiituskirjad)
 4. Gümnaasiumi õppekava muudatus
 5. Põhikooli õppekava muudatus
 6. Vanema taotlusel õpilase klassikursuse kordama jätmine

09.06.2023  õppenõukogu nr 2

 1. Põhikooli üleminekuklasside  õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Gümnaasiumi üleminekuklasside  õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 4.  12. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine  

21.03.2023  õppenõukogu nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Hoolekogusse põhikooli õpetaja esindaja nimetamine
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2022. aasta

06.12.2022 õppenõukogu nr 8

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

25.10.2022 õppenõukogu nr 7

1. Gümnaasiumi õppekava muudatuste kinnitamine 
2. Õpilase määramine koduõppele vanema taotlusel
3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 

30.08.2022 õppenõukogu nr 6

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides  
 2. 2021/22 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 3. 2021/22 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis  
 4. 2022/23 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine  
 5. 2022/23 õppeaasta eesmärkide kinnitamine  
 6. 2022/23 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine  
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine  
 8. Ukraina õpilastele klassi määramine 

20.06.2022 õppenõukogu nr 5

 1. Täiendava õppetöö sooritamine, üleminekuklasside õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine  ning täiendava õppetöö pikendamine kuni 30.08.2022  
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine (kiitusega põhikooli lõputunnistusel, kooli kiituskiri, ainealased kiituskirjad)  
 3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja õpilaste tunnustamise otsustamine (kuld- ja hõbemedalistid, ainealased kiituskirjad) 

09.06.2022 õppenõukogu nr 4

 1. Põhikooli üleminekuklasside  õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Gümnaasiumi üleminekuklasside  õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 4.  12. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine  

12.04.2022 õppenõukogu nr 3

 1. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamise pikendamine 

01.03.2022 õppenõukogu  nr 2

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

05.01.2022 õppenõukogu  nr 1

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2021/2022. õppeaasta

Õppenõukogu 07.12.2021 nr 5

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 16.11.2021 nr 4

1. Arvamuse andmine PMG kodukorra muudatuste kohta

Õppenõukogu 27.10.2021 nr 3

1. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta

Õppenõukogu 19.10.2021 nr 2

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja gümnaasiumi lõpetamine 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine  

Õppenõukogu 14.09.2021 nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

2020/2021. õppeaasta

Õppenõukogu 08.09.2020 nr 1-4/1

1. Täiendava õppetöö sooritamine ja gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

Õppenõukogu 15.09.2020 nr 1-4/2

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 06.10.2020 nr 1-4/3

1. Täiendava õppetöö sooritamine ja klassikursuse lõpetamine

Õppenõukogu 21.10.2020 nr 1-4/4

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 05.01.2021  nr 1-4/5

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 22.02.2021  nr 1-4/6

 1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 08.06.2021  nr 1-4/7

 1. Põhikooli üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Gümnaasiumi üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ja ainealaste kiituskirjade määramine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine  

Õppenõukogu 18.06.2021  nr 1-4/8

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 28.08.2021
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja õpilaste tunnustamise otsustamine

Õppenõukogu 30.08.2021  nr 1-4/9

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 
 2. 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 3. 2020/21 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis 
 4. 2021/22 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
 5.  2021/22 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
 6. 2021/22 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine 
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine 

2019/2020. õppeaasta

Õppenõukogu 14.02.2020 nr 1-4/1

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 07.04.2020 nr 1-4/2

1. Gümnaasiumiastme õppekava peatüki nr 5. “Õppe- ja kasvatustöökorraldus ja ajakasutus” muutmine alates uuest õppeaastast 2020/2021.

Õppenõukogu 28.04.2020 nr 1-4/3

1.Kooli töökorraldus alates 18. maist 2020. 

Õppenõukogu 26.05.2020 nr 1-4/4

1. Kooli kodukorra uue redaktsiooni tutvustamine ja heakskiitmine. 

Õppenõukogu 08.06.2020 nr 1-4/5

 1. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine, kooli kiituskirjade ning ainealaste kiituskirjade määramine 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine 
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine 

Õppenõukogu 18.06.2020 nr 1-4/6

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 28.08.2020 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine täiendavale õppetööle jäetud õpilase puhul 
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine täiendavale õppetööle jäetud õpilaste puhul 

Õppenõukogu 28.08.2020 nr 1-4/7

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
 2. 2019/20 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
 3. 2019/20 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
 4. 2020/21 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
 5. 2020/21 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
 6. 2020/21 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine
 7. Vanemate taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine
 

2018/2019. õppeaasta

Õppenõukogu 15.10.2018 nr 1-4/1
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 04.12.2018 nr 1-4/2
1.Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega

Õppenõukogu  08.03.2019 nr 1-4/3

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu  07.06.2019 nr 1-4/4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine 

Õppenõukogu  19.06.2019 nr 1-4/5

 1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 26.08.2019 
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel  
 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

Õppenõukogu  28.08. 2019 nr 1-4/6

 1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
 2. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides 
 3. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis 
 4. 2018/19 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis 
 5. 2019/20 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine 
 6. 2019/20 õppeaasta eesmärkide kinnitamine 
 7. 2019/20 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine 

2017/2018. õppeaasta
Õppenõukogu 28.11.2017 nr 1-4/1
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu protokollija nimetamine
3. Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega2018/2019. õppeaastaks

Õppenõukogu 04.01.2018 nr 1-4/2
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 09.05.2018 nr 1-4/3
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/4
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

Õppenõukogu 19.06.2018 nr 1-4/5
1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides.
2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 29.08.2018.
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.

Õppenõukogu 29.08.2018 nr 1-4/6
1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
4. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine
5. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
6. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
7. 2018/19 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
8. 2018/19 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
9. 2018/19 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valiminTäiendava õppetöö sooritamine ja klassikursuse lõpetamine 16.11 

Sule Menüü