Traditsioonilised sündmused

ÕPPEAASTA AVAAKTUSED
Esimesel septembril toimuvad õppeaasta avaaktused, kus direktor juhatab kõiki uude kooliaastasse. Tullakse mälestustega möödunud suvest ja hinges ootusärevus taaskohtuda oma koolikaaslaste ja õpetajatega. Päeva lõpetab 1. klasside esimene ja 12. klasside viimane teadmistepäeva aktus. Kõige noorematest saavad PMG koolipere liikmed – pähe pannakse koolimütsid ja kätte antakse aabitsad ning nende jaoks kõlab esimene koolikell.

LIIKLUSOHUTUSE TUNNID
Igal sügisel kohtuvad algklasside õpilased politseinike ja nende sõbra Lõvi Leoga. Üheskoos tuletatakse meelde kõige olulisemad liiklusreeglid, räägitakse tänaval käitumisest, sellest, kuidas mitte sattuda liiklusohtlikku olukorda, miks on vaja kanda helkurit jm. Kõige noorematele jagatakse kätte liiklusaabitsad.

SÜGISENE SPORDIPÄEV
Spordipäev toob kokku kogu koolipere. Õpilased saavad end proovile panna igal korral erinevatel spordialadel – on see siis  kaugushüpe, 30 m, 60 m, 100 m jooks, pallivise, hüppenööriga hüppamine, Ambrusemäel mäkkejooks, täpsusvisked, topispallivise vm. Õpetajad on sellel päeval korraldajate ja kohtunike rollis.

ARVAMUSFESTIVAL
Pirita Majandusgümnaasiumis toimub õpilaste arvamusfetival selleks, et
● anda noortele võimalus avaldada arvamust päevakajaliste teemade kohta;
● korraldada arvamusliidritega mõttekodasid, kaasata neid kooli ürituste korraldamisse;
● kujundada õpilaste kuvandit ning anda sellele hääl ja väljund.
Avalöögi annavad  kõikides klassides toimuvad diskussioonid, väitlused, arutelud päevakajalistel ja koolielu puudutavatel teemadel. Selguvad  klasside arvamusliidrid, kelle seisukohad on populaarsed, põhjendatud, kellel on soov osaleda koolielu arendamisel ning kes on valmis kandideerima kooli õpilasesindusse. Klasside arvamusliidritega viiakse kooliraadios läbi lühiintervjuud ning nad kutsutakse kokku festivali lõppvooruks ühisesse mõttekotta arutlema päevakajalistel teemadel, avaldama oma seisukohti ning neid põhjendama. Arvamusliidreid kuulanud õpilased valivad nende seast oma esindajad Õpilasesindusse online hääletuse teel.

RAHVUSVAHELISE MUUSIKAPÄEVA TÄHISTAMINE
Meie koolis on saanud traditsiooniks tähistada rahvusvahelist muusikapäeva kontserdiga, kuhu kutsume esinema säravaid muusikuid. Emotsionaalsed kontserdid toovad kooli elevust, rõõmu ja väga head muusikat.

ÕPETAJATE PÄEV
See päev on õpetajate jaoks alati eriline – vahetatakse kohad abiturientidega, õpilased  peavad hakkama saama õpetaja rollis tundide andmisega ja õpetajad seavad end õpilaste asemel koolipinki ainetundi, töötuppa, viktoriinile, mälumängu või hoopis pilte maalima. Igal aastal ootab ees midagi põnevat ja lustakat.

ETTEVÕTLUSNÄDAL
Ettevõtlusnädal tõstab fookusesse noored ettevõtluses. Eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse.
Erinevatest sündmustest, kohtumistest, külalislektorite tundidest, ettevõtete külastamisest, konkurssidel osalemisest saavad osa kõigi kooliastmete õpilased.

MEEDIAKONVERENTS
Meediakonverents aitab kaasa valdkonna kui tänapäevase gümnaasiumihariduse olulise komponendi tähtsustamisele Pirita Majandusgümnaasiumis, kogukonnas ja laiemalt Tallinnas. Teabepäev tõstab õpilaste meediateadlikkust, arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsivõimet, aitab kaasa isikuvabaduse arengule meediaruumis, loob ja tähtsustab ühist õppimiskultuuri kui ühiste väärtuste kujunemise alust sh tutvustab konverentsikultuuri kui üht õppimisvõimalust.
Teabepäev koosneb kahest osast: valdkonna ekspertide ja arvamusliidrite ettekannetest ja spetsialistide läbi viidud mõttekodadest.
Esimene Tallinna gümnasistidele korraldatud meediakonverents toimus 2017 aastal.

HELKURIHEKK
Alates 2015 rajab koolipere Pirita Majandusgümnaasiumi juurde helkuriheki, et tuletada kõigile meelde helkuri vajalikkust ning ühtlasi kaunistada koolimaja ümbrust.
Varahommikul koguneb mitusada inimest – õpilased, õpetajad, vanemad ja vanematekogu liikmed, juhtkonnaliikmed, meie kooli sõbrad ja koostööpartnerid – kelle abiga ehime helkuriheki.
Helkurihekk jääb meenutama, et pimedal ajal on vaja kindlasti helkurit kanda, et muuta end liikluses nähtavaks. Kellel on “helkuriabi” vaja, saavad meie hekist endale abivahendi võtta.
Turvalist pimedat aega! Olgem nähtavad!

RISING STAR
Konkurss Tallinna koolide 1.-12. klasside õpilastele, kus osavõtjate ülesandeks on võimalikult täpselt jäljendada oma lemmiklauljat või – ansamblit. Võisteldakse kahes vanusegrupis – 1.-6. kl õpilased Mini Star  ja 7.-12. kl noored  Rising Star tiitlile.
Hindamisel arvestatakse valiku eakohasust, võimalikult suurt sarnasust valitud staariga. Pirita Majandusgümnaasium korraldab võistlust alates 1999. aastast.

ADVENDIKONTSERT PIRITA KLOOSTRIS
Esimene märk saabuvast jõuluajast – avalik kontsert Pirita kloostris, kus esinevad PMG õpilased.

JÕULUNÄDAL
Jõulunädala avab sündmus, kus algklasside õpilased ühiselt loevad muinasjutte ning laulavad jõululaule. Nädalasse mahuvad töötoad, kus meisterdatakse jõulukingitusi, jõululaat, jõulukontsert ning kindlasti on headel lastel külas jõuluvana.

HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT
On vahva jõuluaegne kokkusaamine, mille korraldamisel on abiks kooli vanematekogu.
Laadal osalevad nii õpilased, vanemad, õpetajad kui ka kooli juhtkond, kellelt saab soetada erinevaid omavalmistatud jõulukinke, kaarte, ehteid, küpsetisi ning palju muud maitsvat ja põnevat. Avatud on kohvik, kus saab jälgida esinejaid ning kosutada keha parimate paladega jõululaadalt. Laada tulust toetatakse kooli õpilasürituste korraldamist.

JÕULUKONTSERT
Kaunis jõulu- ja hingemuusika ning jõulumõtisklused  kõlavad kooli jõulukontserdil Jaani kirikus. Jõulumeeleolust saavad osa õpilased, õpetajad, vanemad, meie sõbrad, vilistlased, endised õpetajad.

UURIMISTÖÖDE KONVERENTS
Jaanuaris toimuv konverents gümnasistidele, kus abituriendid räägivad oma kogemustest õpilasfirmade loomisel ja nende igapäevase tegevuse korraldamisel ning oma tähelepanekuid ja soovitusi jagavad paremate uurimis- ja praktiliste tööde tegijad.

AABITSAPIDU
Traditsiooniliselt toimub kooli 1. klasside õpilaste Aabitsapidu siis, kui nende esimene oluline õpik – aabits – on läbi saanud. Peole kutsutakse emad-isad. Lapsed õpivad selgeks laulud, tantsud ja luuletused, mida üheskoos vanematele esitatakse.

KOOLI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
Pirita Majandusgümnaasiumi koolipere koguneb  24. jaanuari hommikul ajaloolise Pirita kloostri varemetes. Ohtralt küünlaid ja tõrvikud  hommikuhämaruses varemete vahel tekitavad  müstilise tunde. Tõrvikute valgel liigutakse Pirita kloostri varemetest koolimajja. Sünnipäeva tähistamine hommikuse rongkäiguga on kindlasti omapärane, eriline ja uhkusttekitav. Rongkäik lõppeb koolimaja mõttelise kallistamisega, kui enne majja sisenemist tehakse selle ümber suur ühine ring.
Sünnipäevapidu jätkub koolimajas, kus meelt lahutavad põnevad esinejad ning tunnustatakse aasta parimaid õpilasi, õpetajaid, koolitöötajaid ja vanemaid. Kooli sünnipäeva tähistame 24. jaanuaril alates 2009. aastast, mil Pirita kloostri preester Vello Salo õnnistas Pirita Majandusgümnaasiumi lipu.

MAJANDUSKONVERENTS
Üle aasta tähistame kooli sünnipäeva majanduskonverentsi korraldamisega. Esimene konverents toimus aastal 2008 ning alates 2013. aastast on konverents avatud Tallinna koolide gümnasistidele. Konverentsil  osalemine võimaldab noortel paremini mõista, miks on ettevõtlus ja ettevõtlikkus tähtsustatud hariduses,  miks majandusharidus on oluline oma tuleviku planeerimisel ja tööturul konkureerimisel. Sõltuvalt konverentsi teemast saavad noored võimaluse tutvuda majanduse tulevikusuundadega, uute tendentsidega ettevõtluses, trendidega IKT valdkonnas, hariduses jne tuntud ettevõtjate, avaliku elu tegelaste ja oma ala tippspetsialistide ettekannete kaudu, omandavad praktilisi oskusi töötubades.

KARUPIDU
Pirita Majandusgümnaasium on MTÜ Lastekaitse Liit koordineeritava programmi “Kiusamisest vaba kool” pilootkool ja metoodikakeskus. “Kiusamisest vaba kool” on loodud süstemaatiliselt kasutatavaks metoodikaks klassis ja koolis positiivse ning toetava õpikeskkonna loomisel.
Programmi raames toimuvad erinevad tegevused – karukoosolekud klassides, “Paremad sõbrad” sõprusklasside ühistegevused ning karupeod 1.-2. klassidele, mis kantud sellistest väärtustest kui sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Lapsed saavad esineda, ühiselt laulda ja mängida. Kohal on metoodika sümbol, kõikide lilla lemmik – Sõber Karu.

SÕBRAPÄEV
Sõbrapäeva, 14. veebruari, tähistamise Pirita Majandusgümnaasiumis korraldab Õpilasesindus. Viiakse läbi erinevaid mänge, töötab postkontor, mis vahendab kõiki sõbralikke õnnesoove, kallistusi ja serenaade.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistame aktusega, kus esinevad Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased ning külalistena kutsutud ühiskonnas silma paistnud persoonid.

KEELTENÄDAL JA EMAKEELEPÄEV
Toimuvad erinevaid keeli ja kultuure tutvustavad sündmused, kontserdid, õppekäigud, viktoriinid, kohtumised põnevate külalistega, omaloomingu konkursid jm.
Kooli esimeste klasside õpilased ning Pirita ja Naba lasteaedade lapsed tähistavad igal aastal emakeelepäeva ühise kontserdiga.

KOKAPOISTE KONKURSS
On võistlus 1.-12. klasside poistele. Igal aastal on kindel teema, mille lahendamisel tuleb olla nutikas, fantaasiarikas ning valmistada midagi erilist, pannes kokku huvitavaid maitseid.
Professionaalne žürii hindab toidu valmistamise käiku, meeskonnatöö oskusi, pakutava maitset ning toidu esitlemist publikule. Igas vanuserühmas antakse välja Meisterkoka tiitel.
Võistlust korraldame alates 2004. aastast, 2013. aastal toimus konkurss esmakordselt avatuna kõigi Tallinna koolide noormeestele.

LÕPUKELL
Lõpukella päeval on abiturientidel võimalus olla jälle mudilane ja meenutada koolitee algust. Traditsiooniliselt toimub lõpukella aktus, mille sisustavad väikesed sõbrad esimestest klassidest oma etteastetega ning jagavad abiturientidele  tähelepanekuid ja soovitusi edaspidiseks eluks. Kõik tundub nii lõbus ja lustakas ja samas nii kurb, et kooliaeg otsa on saamas. Kõlab viimane koolikell ning lõpuklasside noored saadetakse heade soovidega vastu eksamitele.

ABITURIENTIDE BALL
Traditsioon sai alguse aastal 1983 PMG endise õpetaja Elina Agu algatusel. Ball on alati temaatiline, külla on kutsutud erinevad esinejad, õhtu on täis üllatusi ning kulmineerub kahtlemata balli kuninga ja kuninganna valimisega. On alati meeldejääv õhtu  täis emotsioone, põnevust ja unustamatuid elamusi.
Alates 2017. aasta kevadest toimub abiturientide ball Tallinna Õpetajate majas.

SAATKONDADE KUU
Saatkondade kuu annab PMG õpilastele võimaluse tutvuda diplomaatide tööga. Kooli on külastanud erinevate saatkondade esindajad, kes räägivad oma tööst nii Eestis kui ka teistes riikides,  annavad ülevaate riikide kultuuri- ja majandusalasest koostööst. Kohtumised on olnud väga sisukad ning õpilastel on alati palju küsimusi. Uus traditsioon on saanud võimalikuks tänu kooli vanematekogu tegusale liikmele Helen Uusile.

LAULUVÕISTLUS
Tegemist on laulusolistide võistlusega, kus paremad selgitatakse välja erinevates vanusegruppides. Laul esitatakse eesti keeles või laulja emakeeles klaveri, mõne teise naturaalpilli või fonogrammi saatel.
Žürii hindab musikaalsust, emotsionaalsust, artistlikkust, laulu sobivust/eakohasust.

PIRITA DANCESHOW
Tantsumaraton, mida PMG korraldab alates 2001. aastast Tallinna koolide 1.-12. klasside õpilastele  ja lasteaedade lastele. Oodatud on kõik tantsuhuvilised, kel vanust vähemalt  viis aastat.
Pirita DanceShow on võistlus, kus osalejatel ei pea olema eelnevat tantsualast koolitust.  Muusika on korraldajate poolt valitud ja võistlejatele teadmata – see ei nõua eelnevalt kavade koostamist. Kasutatakse erinevaid muusikastiile, mis nõuab kiiret kohanemist ja erinevate stiilide tantsimist. Võisteldakse individuaalselt, mis tähendab, et pole vaja tantsupartnerit või kuulumist mõnda tantsurühma. Lisaväärtuse annab mõiste – maraton – tantsuaja kestvus, mis nõuab võistlejatelt vastupidavust.  Paremusjärjestus selgitatakse välja viies vanuserühmas.

KEVADKONTSERT
Kevad on imeline aeg – haljendavad aasad ja metsad, loodus lõhnab imeliselt, kogu maailm on päikese päralt. Kantuna sellest mõttest poetab kevadkontsert igaühe südamesse killukese soojust ja imelist tunnet. Kõlavad kaunid laulud, helisevad pillid, publikut lummavad särtsakad tantsud ja põnevad akrobaatide etteasted – kõik esinejad on Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased.

KEVADINE SPORDIPÄEV
Spordipäeval osaleb kogu koolipere. Kevadistel spordipäevadel on fookuses orienteerumine, krossijooks, krossi-teatejooks – distantsid ikka valitud vastavalt vanusele ning kõigile jõukohased. Õpetajad on sellel päeval korraldajate ja kohtunike rollis.

LEMMIKLOOMAPÄEV
Igal aastal juunikuu alguses toimuv sündmus, millega tähistame lastekaitsepäeva ning kuhu on oodatud koolipere ning vanemad.
Traditsiooniliselt on sellel päeval kohal külalised oma vahvate ja harivate esinemiste ning juttudega. Meil on külas käinud loomakaitsjad, loomaarstid,  on tutvustatud pimedate juhtkoeri, päästekoeri, teraapiakoeri, erinevat tõugu kasse ja koeri, agility’t – koerasporti, kus võisteldakse takistusraja läbimises, papagoisid jne.
Päeva lõpetavad meie õpilased, kes on kaasa toonud oma lemmikud selleks, et neid kooliperele tutvustada.
Lemmikloomapäevad said alguse aastal 2000.

ÕPPEAASTA LÕPUAKTUS JA OSKARI-KUJUDEGA  TUNNUSTAMINE
Viimasel koolipäeval toimuv aktus, kus tublimad saavad kätte kiituskirjad, ning toimub Oskari-kujude jagamine õpilastele.
Oskari tiitlile esitab iga klass ühe nominendi, kes on silma paistnud oma tegevuse ja aktiivsusega klassis, koolis või väljaspool seda – kes on just sellel õppeaastal olnud klassi kõige säravam inimene. Žürii valib esitatud nominentide seast välja 12 laureaati (üks igast lennust). Oskari-tiitlit antakse välja alates 2001 aastast.  

DIREKTORI VASTUVÕTT TUBLIDELE ÕPILASTELE
Õppeaasta lõpus tunnustab direktor vastuvõtul aasta jooksul silmapaistnud õpilasi. 1.-4. kl õpilastele toimub vastuvõtt kooli aulas. Vastuvõtu 5.-12. kl parematele õpilastele ja nende vanematele korraldavad Pirita linnaosa vanem ja kooli direktor „Estonia“ teatris.

PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUSED
Olulise eluetapi lõppu tähistavad aktused, kus tunnustatakse medaliste, kiitusega lõpetajaid ning tänatakse nende vanemaid, jagatakse kätte lõputunnistused. Oma mõtteid saavad jagada lõpetajad, õpetajad, vanemad.

Sule Menüü