Pikapäevarühm

  1. Pirita Majandusgümnaasiumis töötab tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.
  2. Pikapäevarühm töötab tööpäevadel kell 12.00-16.00, v.a koolivaheaegadel, riiklikel pühadel ja koolikorraldusega seotud erijuhtudel.
  3. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad täiendava päevaeine kehtiva koolieine hinnaga.
  4. Taotluse lapse pikapäevarühma vastuvõtmiseks saate alla laadida sellelt LINGILT, täita ning  saata digiallkirjastatult aadressile ppr@pmg.edu.ee.
  5. Tallinna Haridusameti 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32  on pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu käesoleva õppeaasta lõpuni 1,15 eurot. 
  6. Tallinna Haridusameti 22.04.2022 käskkirjaga nr HA-4/18 on alates 1. septembrist 2022 pikapäevarühma ühe tunni  (60 minutit) õppetasu 1,30 eurot.
  7. Arved pikapäevarühmas osaletud tundide ja täiendava koolieine eest saadetakse uue kuu alguses taotluses märgitud lapsevanema  e-postile.
  8.  Lapse pikapäevarühmast lahkumise taotluse saate alla laadida sellelt LINGILT, täita, e-allkirjastada ning saata aadressile ppr@pmg.edu.ee

Pikapäevarühma päevakava

11.50 – 12.05   kogunemine;

12.05 – 13.05   puhkus värskes õhus või sportlik tegevus;           

13.05 – 13.40   õppimine, individuaalne juhendamine, huviringides osalemine;

13.50 – 14.10   söömine;

14.00 – 15.30   õppimine, huviringides osalemine, laua- või osavusmängud;

15.30 – 16.00   vaba aja tegevused (loomingulised mängud, värvimine,

                          meisterdamine, raamatute lugemine, videote vaatamine jne).

Sule Menüü