Pikapäevarühm

Pirita Majandusgümnaasiumis töötab tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kinnitatud pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 1,15 eurot.

Lapsevanema taotluse lapse pikapäevarühma astumiseks saate alla laadida sellelt LINGILT ning saata aadressile ppr@pmg.edu.ee.  

Pikapäevarühm töötab tööpäevadel kell 12.00-16.00,  välja arvatud koolivaheajad, riiklikud pühad ja koolikorraldusega seotud erijuhud.

Pikapäevarühma toit maksab 1,15 eurot päevas. Pikapäevarühmas käivate õpilaste toitlustamise kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab kooli toitlustaja (RK Teeninduse OÜ) uue kuu alguses taotluses märgitud lapsevanema  e-postile.

Lapse pikapäevarühmast lahkumise taotluse saate alla laadida sellelt LINGILT ning saata aadressile ppr@pmg.edu.ee.

Pikapäevarühma kehtiva töökorralduse leiate LINGILT

Pikapäevarühma päevakava

11.50 – 12.05 kogunemine;

12.05 – 13.05 puhkus värskes õhus või sportlik tegevus

13.05 – 13.40 õppimine, individuaalne juhendamine, huviringides osalemine;

13.50 – 14.10  söömine;

14.00 – 15.30 õppimine, huviringides osalemine, laua- või osavus-mängud;

15.30 – 16.00 vabaaja tegevused (loomingulised mängud, värvimine, meisterdamine, raamatute lugemine, videote vaatamine jne).

Sule Menüü