Pikapäevarühm

Pirita Majandusgümnaasiumis töötab tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kinnitatud pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 1,15 eurot.

Lapsevanemate taotlused pikapäevarühma astumiseks palume esitada hiljemalt 6. septembriks 2019 klassijuhatajale.

Pikapäevarühm töötab K39 klassis tööpäevadel 12.00-16.00,  v.a koolivaheajad, riiklikud pühad ja koolikorraldusega seotud erijuhud.

Pikapäevarühma õpetaja on Urve Kartau, e-post Urve.Kartau@pmg.edu.ee

Pikapäeva toit maksab 1,15 eurot. Pikapäeva rühmas käivate õpilaste toitlustamise kohta peab arvestust pikapäeva rühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäeva rühma õpetaja aruande põhjal.

Pikapäevarühma päevakava

11.50 – 12.05 kogunemine;

12.05 – 13.05 puhkus värskes õhus või sportlik tegevus

13.05 – 13.40 õppimine, individuaalne juhendamine, huviringides osalemine;

13.50 – 14.10  söömine;

14.00 – 15.30 õppimine, huviringides osalemine, laua- või osavus-mängud;

15.30 – 16.00 vabaaja tegevused (loomingulised mängud, värvimine, meisterdamine, raamatute lugemine, videote vaatamine jne).

Sule Menüü