Pikapäevarühm

  1. Pirita Majandusgümnaasiumis töötab tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.
  2. Pikapäevarühm töötab tööpäevadel kell 12.00-16.00, v.a koolivaheaegadel, riiklikel pühadel ja koolikorraldusega seotud erijuhtudel.
  3. Pikapäevarühmas pakutakse õpilastele järelvalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist, mis sisaldab õppest vaba aja sisustamist, koduste õpiülesannete täitmist ja huvide arendamist.
  4. Tallinna Haridusameti 22.04.2022 käskkirjaga nr HA-4/18 on kinnitatud pikapäevarühma ühe tunni  (60 minutit) õppetasu 1,30 eurot.
  5. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad täiendava päevaeine kehtiva koolieine hinnaga 1,56 eurot.
  6. Arved pikapäevarühmas osaletud tundide ja täiendava koolieine eest saadetakse uue kuu alguses taotluses märgitud lapsevanema  e-postile.
  7. Taotluse lapse pikapäevarühma vastuvõtmiseks saate alla laadida sellelt LINGILT, täita ning  saata digiallkirjastatult aadressile ppr@pmg.edu.ee.
  8.  Lapse pikapäevarühmast lahkumise taotluse saate alla laadida sellelt LINGILT, täita ning  saata digiallkirjastatult aadressile ppr@pmg.edu.ee.

Pikapäevarühma päevakava

11.50 – 12.05 kogunemine;

12.05 – 13.05 koduste õpiülesannete täitmine, individuaalne juhendamine;

13.05 – 13.40 sobiva ilma korral värskes õhus viibimine või sportlik tegevus;

13.50 – 14.10 söömine;

14.10 – 15.00 koduste õpiülesannete täitmine, huviringides osalemine, laua- või osavusmängud;

15.00 – 16.00 vaba aja tegevused (loomingulised mängud, värvimine, meisterdamine, raamatute lugemine, videote vaatamine jne).

Sule Menüü