Pikapäevarühm

Pirita Majandusgümnaasiumis töötab tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kinnitatud pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 1,15 eurot.

Taotluse lapse pikapäevarühma astumiseks saate alla laadida sellelt LINGILT , täita, e-allkirjastada ja saata aadressile ppr@pmg.edu.ee.  

Pikapäevarühm töötab kell 12.00-16.00. Pikapäevarühm ei tööta nädalavahetustel, koolivaheaegadel, riiklikel pühadel ega muudel koolikorraldusega seotud erijuhtudel.

Pikapäevarühma toit maksab 1,34 eurot päevas. Pikapäevarühmas käivate õpilaste toitlustamise kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab kooli toitlustaja (RK Teeninduse OÜ) uue kuu alguses taotluses märgitud lapsevanema  e-postile.

Lapse pikapäevarühmast lahkumise taotluse saate alla laadida sellelt LINGILT , täita, e-allkirjastada ning saata aadressile ppr@pmg.edu.ee.

Pikapäevarühma päevakava

11.50 – 12.05   kogunemine;

12.05 – 13.05   puhkus värskes õhus või sportlik tegevus;           

13.05 – 13.40   õppimine, individuaalne juhendamine, huviringides osalemine;

13.50 – 14.10   söömine;

14.00 – 15.30   õppimine, huviringides osalemine, laua- või osavusmängud;

15.30 – 16.00   vaba aja tegevused (loomingulised mängud, värvimine,

                          meisterdamine, raamatute lugemine, videote vaatamine jne).

Sule Menüü