Avalik Teave

Pirita Majandusgümnaasiumi andmekaitsetingimused   

Pirita Majandusgümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest vastavalt direktori 21.12.2018 käskkirjale nr 1-3/11-p.
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel
  • põhitegevuse täitmisel
  • õppetöö tugiteenuste osutamisel
  • lepingute täitmisel
  • nõusoleku alusel

Pirita Majandusgümnaasium  ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik, eKool).
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kantselei juhataja. Kontakt: pmg@pmg.edu.ee

Täitmata ametikohad

Hetkel tööpakkumised puuduvad.

Ootame kandideerijate CV-sid ja haridust tõendavate dokumentide väljavõtteid e-postile pmg@pmg.edu.ee

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Riiklik järelevalve

Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
Harjumaa üldhariduskoolide peaekspert on Piret Otti, piret.otti@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076.

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsuste kontaktisik Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Terviseametiga seotud info on leitav Terviseameti kodulehel.

 

Keeleinspektsiooniga seotud info on leitav Keeleinspektsiooni kodulehel.

Tööinspektsiooni kontaktandmed on leitavad Tööinspektsiooni kodulehel.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Eesti koolide haldamise infosüsteemis EKIS.

Pirita Majandusgümnaasiumi asjaajamiskord on leitav LINGIL.

Sule Menüü