21. sajandi oskused tänases Pirita Majandusgümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium alustas Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi üldhariduse õpirände projekti „21. sajandi oskused tänases Pirita Majandusgümnaasiumis“

Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi õpetajate ja koolitöötajate õpirände projekt „21. sajandi oskused tänases Pirita Majandusgümnaasiumis“ hõlmab endas 2018-2019 õa jooksul toimuvat viit õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, saadud kogemuse jagamist nii kooli personali kui laiema kogukonnaga ning kogutud info põhjal kooli edasiste arengusihtide paika panemist/täiendamist. Samuti on kavas saadud teadmiste ning loodud kontaktide põhjal leida pikaajalisi partnereid, et arendada rahvusvahelist koostööd, mis võimaldaks protsessi kaasata kogu koolipere.

Õpiränded katavad mitmeid erinevaid koolielu arendusvaldkondi ning on geograafiliselt mitmekesised:
1. Taani – oktoober 2018 – “The Power of Belonging”.
2. Gran Canaria – oktoober 2018 – “Creativity in the Classroom”.
3. Šotimaa – november 2018 “The monitoring of Scottish schools: roles, responsibilities and evaluation”.
4. Itaalia – jaanuar 2019 – “Teachers and staff team building – working together and build cooperation projects”.
5. Island – märts 2019 – “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Iceland”.

Sule Menüü