Andekate õpilaste toetamine

Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi koolidevaheline koostööprojekt Andekate õpilaste toetamine/ Dealing with gifted education on planeeritud ellu viia 2018-2020 õa jooksul. Pirita Majandusgümnaasiumi partneriteks on selles koolid Hispaaniast, Kreekast, Türgist, Bulgaariast ja Rumeeniast.

Projekti peamiseks eesmärgiks on andekate õpilaste heaolu tõstmise kaudu nende arengupotentsiaali toetamine ja maksimaalne ära kasutamine. Selle saavutamiseks tegeletakse andekuse tuvastamise, toetamise ja kaasnevate probleemide igakülgse uurimisega ning õpetajatele materjalide, juhendite ja soovituste väljatöötamisega. Pikaajaline projekt iga osaleva kooli külastusega võimaldab süvasissevaadet partnerriikide hariduskorraldusse, õpetamisstiili ja koolikultuuri.

Avakohtumine Hispaanias

Esimene projektikohtumine toimus 21.-27. oktoobrini 2018 Hispaanias, Alcala de Henreses, Colegio Calasanzis.

Colegio Calasanz on meie mõistes täistsükli kool, kuid nende noorimad õpilased on 3-aastased ja vanimad kutseõpet saavad täiskasvanud. Koolis õpib üle 1000 õppuri ning välja võib tuua, et inglise keelt hakatakse õpetama juba kolmeaastastele. Koos projekti juhi Riina Tammega osalesid esimesel kohtumisel huvijuht Eve Reinola, matemaatikaõpetaja Katrin Ruusamägi ja inglise keele õpetaja Ursula Paavel.

Nädala jooksul tutvusime kõigi osalevate maade haridussüsteemidega (mis sobitus väga hästi ka meie õpirände projekti eesmärgiga) ja andekate toetamise võimaluste ja põhimõtetega. Põhjalikuma ülevaate saime Hispaania koolide võimalustest, kus õpilaste võimete hindamiseks on riiklikult korraldatud ja finantseeritud spetsialistide meeskonnad ning õpilaste annete välja arendamiseks on riigi poolt fiantseeritavad keskused väljaspool kooli. Nähes töötavat ja ülikoolide ning hariduspoliitika elluviijate koostöös arendatavat süsteemi on kahju, et meil on andekate laste toetamise süsteemi ülesehitamine iga kooli siseasjaks ning kohustuseks pandud. Eesti koolidel on kiiduväärselt palju koolipõhist autonoomiat, kuid koolile on pandud mitmeid kohustusi, mis eeldavad sageli koolile (nii ajaliselt kui ka vaimselt) ülejõukäivat teaduspõhist lähenemist

Vastuvõtjad korraldasid meile väga huvitava seminari koostöise õppimise põhimõtetest ja sellise tööviisi olulisusest andekatega tegelemisel, mille viis läbi professor Angeles Bueno Villaverde  Camilo José Cela ülikoolist.

Väga põnev ja silmiavav oli kohtumine Colegio Calsanzis õppivate ja juba lõpetanud andekaks tunnistatud noortega. Läbiva teemana tõid kõik vestlusringis osalenud välja, kui oluline on õpetajate toetus ning kannatlikkus teistest erineva õpilase suhtes.

Pilt 1 – Vaade Colegio Calasanzi sisehoovi, kus on käimas kehalise kasvatuse tund.

Pilt 2 – Meie jaoks lasteaialaste, kuid Hispaania mõistes 1.-2. klassi õpilaste jaoks on eraldi majatiib ja mänguväljak.

Pilt 3 – Hooldajate kutseõppe pakkumine loob võimaluse, kus ühest perest tulevad nii lapsed ja kui ka lapsevanem hommikul koos kooli õppima.

Pilt 4 – Andekate õpilaste koostööoskuste arendamiseks mõeldud projekti ilmaõhupalli lennutamisest stratosfääri tutvustas Jesus Agua.   

Pilt 5 – Koolitustunnistuste jagamine: R.Tamm, K.Ruusamägi, projekti ellu kutsuja ja koordinaator Rosa Carmona Elizalde, Colegio Calazans direktriss Ernestina de Sousa Francisco, E.Reinola, U.Paavel.

 

Uurimas andekaid hariduse hällis – Kreekas

Teine koostöösessioon toimus 10.-16. veebruaril 2019 Kreekas, mereäärses Volose linnas, kus külastasime Neaionia 9. algkooli. Tegu on kuueklassilisse kooliga, kus õpib 130 last ja õpetab 40 õpetajat. Seekord olid kogemusi saamas ja jagamas algklassiõpetajad Johanna Help ja Ruth Vaik-Luga ning arendusjuht Riina Tamm. 

Sessiooni alustuseks valisime oma projektile logo. tutvustasime üksteisele oma maa kuulsaid teadlasi ning uuringuid andekatest. Pidasime seminari andekate õpilaste juhendamise võimalustest Thessaly ülikoolis ning kuulasime Kreeka Matemaatika Ühingu tutvustust nende tööst andekate õpilastega. Kreekas on kasutusel meile tuttav aineolümpiaadide süsteem, samas leitakse aega ja võimalusi korraldada nädalavahetustel ja koolivaheaegadel laagreid andekatele süvendatud tööks ning antakse välja regulaarselt ilmuvat matemaatika ja nuputamise ajakirja õpilastele.

Lisaks projekti sisulisele tööle, on alati huvitav kogeda erinevat kultuurilist tausta.  Kõige silmatorkavam erinevus algas kõrgest raudaiast, mis ümbritseb kooliõue ning mille värava taga ootavad lapsevanemad oma lapsi, et nad koju viia. Partnerkoolidega vesteldes selgus, et oleme kuuest riigist ainsad, kus lapsed peale koolitundide lõppu omal käel koju võivad minna.

Kahe riigi külastuse järel on silma jäänud veel, et nii palju tähelepanu füüsilisele keskkonnale, kui meil, mujal ei pöörata. Nagu Hispaanias juba nähtud, pärines ka Kreekas klasside mööbel 1970.-80.ndatest aastatest, võimlaid ei olnud kummaski koolis, minimaalsed sportimisvõimalused leidusid kooli õuel.

Pilt 1 – Neaionia 9. algkooli hoone.

Pilt 2 – Töine meeleolu esimese klassi ruumis. 

Pilt 3 – Aspektid mida arvesse võtta lapse andekaks määratlemisel.  

Pilt 4 – Kehalise kasvatuse tund Neaionia algkooli õuel.

Pilt 5 – Kuue partnerkooli meeskondade ühine lõpupilt.

Avastamas andekaharidust Türgis

Projekti kolmas koostöösessioon toimus 4.-11. maini 2019 Türgis, Izmiris kus meie vastuvõtjaks oli Amerikan Collegiate Institute (ACI). Sel korral esindasid Pirita Majandusgümnaasiumi gümnaasiumi aineõpetajad Kelly Paabut ja Mario Kekišev ning arendusjuht Riina Tamm.

Väga intensiivse ja inforohke programmi kokku pannud ACI on ingliskeelset IB-õpet pakkuv eragümnaasium, milles õppimise aeg on 5 aastat (8.-12. klass). Kooli saavad kandideerida õpilased üle kogu Türgi ning 8. klassi käigus arendatakse nende ingliskeeleoskus nii heale tasemele, et edasised õpingud toimuvad inglise keeles. Koolil on oma kampus, millesse kuulub üle kümne õppehoone ja mis asub mäe küljel, imelise ja liigirohke pargi sees. Lisaks ACIle saime tutvuda ka kõrvalasuva Izmir SEV põhikooliga, kus meil avanes põnev võimalus tunde vaadelda.

Üllatav ja kadedaks tegev oli näha ja kuulda, kui palju ja millise süsteemsusega panustab Türgi riik oma andekate laste varajasse leidmisesse ja nende annete arendamisse. Algklasside jooksul sõelutakse testide ja vaatluste alusel välja andekad lapsed ning seejärel on neil võimalik tasuta osaleda riikliku koolisüsteemiga paralleelselt toimivas Bilsem programmis, mis toetab neid oma annete tundmaõppimisel ja -arendamisel. Programm jätkab oma vilistlastele toe pakkumist ka siis, kui õpilased on ülikooli jõudnud, näiteks stipendiumite ja ühiselamukohtade leidmisel abistamisega.

Oma panuse töösse andekatega annavad ka eraalgatused. Näiteks õnnestus meil külastada Sirinces asuvat Nesin Matemaatika Küla (http://www.matematikkoyu.org/eng/). Küla asutajaks on matemaatikaprofessor Ali Nesin ning selles saavad õpilased päeva kuni kahe nädala jooksul osaleda matemaatikatundides, mida viivad läbi Türgi parimad õppejõud ja professorid.

Pilt 1 – Vaade Amerikan Collegiate Institute kampusele kooli väravast.

Pilt 2 – Iga koolinädala algab ja lõppeb koolipere kogunemisega amfiteatris. Kogunemisel räägitakse nädala jooksul toimuvast, tunnustatakse tublimaid ning kogunemine lõppeb liputseremoonia ja hümni laulmisega. 

Pilt 3 – Igal koostöökogunemisel on oma koht ka kohaliku kultuuriga tutvumisel ja rahvatantsudel. Izmiris tantsisid meile SEV põhikooli lapsed.

Pilt 4 – ACI korraldatud andekatega kohtumisel kaasati vestlusesse ka Aurora Fernandez Garcia Colegio Calazansist ja Riina Tamm PMGst.

Pilt 5 – Üllatav oli teada saada, et Nesini Matemaatika Külas toimub kogu õppetöö ilma digitaalsete vahenditeta, klassikaliselt kriidi ja tahvliga. Oma võlu lisasid vabaõhu loenguruumid.

Pilt 6 – Pirita Majandusgümnaasiumi esindus Izmiris R.Tamm, M.Kekišev ja K.Paabut.

Sule Menüü