Andekate toetamine

Pirita Majandusgümnaasium alustas rahvusvahelist projekti “DEALING WITH GIFTED EDUCATION”, mille eesmärgiks on andekate õpilaste heaolu tõstmise kaudu nende arengupotentsiaali toetamine ning õpetajatele selleks vajaliku info ja juhendmaterjalide koostamine.

Projektis osalevad koolid veel Hispaaniast, Kreekast, Türgist, Bulgaariast ja Rumeeniast . Projekt kestab kaks aastat.

Kaasava hariduse põhimõtteid järgides on oluline pöörata tähelepanu andekusele, kui õpilase erivajadusele. Andekuse uurijate väitel on andekas pigem probleemne kui „lihtne“ laps, kuna andekate psüühiline ja emotsionaalne küpsus võib nende intelligentsusest maha jääda, mis võib omakorda põhjustada nii ängistust kui ka neuroosi, soodustades kooliprobleeme.
Andekad lapsed on ühiskonnale eriliseks rikkuseks, mida ei tohiks lasta raisku minna ja rikkuda. Lasteaias ja koolis ei tunne õpetajad andekaid lapsi sageli ära, vaid saadavad nad hüperaktiivsust ja tähelepanuhäiret kahtlustades psühholoogi või psühhiaatri juurde.
Rahvusvahelise koostööprojekti “DEALING WITH GIFTED EDUCATION” eesmärgiks on pöörata andekusele tähelepanu ning toetada nii õpilasi kui ka õpetajaid.

Sule Menüü