Õpilasesindus

Pirita Majandusgümnaasiumi õpilasesindus (ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esinduskogu, kuhu kuuluvad õpilased 2.-12. klassini.

Alates 2017. aastast tuleb ÕE tööst osa võtmiseks õpilastel osaleda koolisisesel arvamusfestivalil, kus argumenteeritakse erinevate ühiskonnas aktuaalsete haridusalaste teemade üle. Arvamusfestivalile eelneb kandidaatide kampaania, mille käigus tuleb anda intervjuu kooli raadios ning tutvustada kooliperele oma ideid ja mõtteid õpilasesinduse töö kohta. ÕE moodustub avaliku hääletuse tulemuste põhjal 7-liikmelisest aktiivist ja lihtliikmeskonnast.

ÕE tugineb oma tegevuses kooli põhiväärtustele – ettevõtlikkus, loovus ja usaldusväärsus. Õpilasesinduses saavad noored ennast arendada, proovile panna, julgelt avaldada oma arvamust erinevatel koolielu puudutavatel teemadel ning panustada kooli arengusse. ÕE peab oluliseks toredate ja koolile oluliste traditsioonide säilimist ning on avatud muutustele ja uutele ettevõtmistele. Seeläbi muutub noorte hääl kuuldavamaks nii koolisiseselt kui ka riiklikul tasandil.

Õpilasesinduse missioon on:

  • seista õpilaste huvide ja õiguste eest;
  • muuta õpikeskkonda huvitavamaks ja kaasavamaks;
  • suurendada õpimotivatsiooni;
  •  tõsta kodanikuaktiivsust ja olla infoallikas erinevate osapoolte vahel.

ÕE presidendid:

2023-2024 Sandra-Liisa Johanson
2022-2023 Rahel Hollman
2021-2022 Rahel Hollman
2020-2021 Kristofer Robin Kirsiste
2019-2020 Kristofer Robin Kirsiste
2018-2019 Kristjan Hendrik Paavo
2017-2018 Rain Pärnaste
2016-2017 Alexandra Savickis
2015-2016 Marleen Rooveer
2014-2015 Helen Gorban
2013-2014 Evert Einroos
2012-2013 Evert Einroos
2011-2012 Reelika Reispere
2010-2011 Eliisabet Hollman

Asepresidendid:

2023-2024 Taisiia Shevelevska/meedia, Lukas Mardiat/huvitegevus
2022-2023 Taisiia Shevelevska/meedia, Sandra-Liisa Johanson/huvitegevus
2021-2022 Mattias Vihvelin
2020-2021 Rahel Hollman
2019-2020 Demi Kruusmann
2018-2019 Kristofer Robin Kirsiste
2017-2018 Kristjan Hendrik Paavo
2014-2017 Birgit Kallas
2013-2014 Tommi Välja
2012-2013 Karl Safranovski
2011-2012 Merily Müürsepp
2010-2011 Ellen Müürsepp, Karoline-Carmen

Hea PMG vilistlane! Ole hea ja aita meil leida ka kõigi eelmiste aastate ÕE presidendid ja asepresidendid! Palun kirjuta opilasesindus@pmg.edu.ee 

Sule Menüü