Vastuvõtt esimesse klassi

Õpilased määrab esimestesse klassidesse Tallinna Haridusamet, kes valib elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada 1.-15. märtsini kas eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).  Info ja juhised esimesse klassi astumiseks leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt.  

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.

Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb koolile hiljemalt 10. juuniks teatada lapse koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest kas eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning koolikoha kinnitamiseks esitada koolile taotlus  lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks.

Alates 11. juunist algab vabaks jäänud esimeste klasside õppekohtade komplekteerimine kooli kantseleisse esitatud taotluste ajalise järjekorra alusel.

Kooli astumise taotlusi jm dokumente võetakse kantseleis vastu E-R kell 9.00-15.00 või saadetuna e-allkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee. Info telefonil 6239019.

Hiljemalt 28. augustiks palume esitada:

  1. Lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  2. Koolivalmiduskaardi (selle olemasolul).
  3. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerime neli esimest klassi taotluste saabumise järjekorras. eKoolis saab lapsevanema õigusi taotleda alates 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele

Septembris esimesse klassi astuvate laste vanematele toimus kooli aulas infotund 13. veebruaril 2020 kell 17. 

PMG esimestesse klassidesse määratud laste ja vanemate infotund toimub neljapäeval, 27. augustil 2020 kell 17 ning avaaktus teisipäeval, 1. septembril 2020 kell 12 kooli võimlasaalis.

Koolivorm:
Meie kooli õpilased kannavad koolivormi, mida saab vaadata, tellida ja osta  e-poes. Täpsemalt saate koolivormi ja riietumisstandardi kohta lugeda sellelt LINGILT.

Tellitud koolivormid saate koolist kätte 27. ja 28. augustil 2020 kell 12.00-19.00 peaukse juures olevast garderoobist.

Esimese klassi pidulikul avaaktusel 1. septembril kingib kool igale õpilasele PMG õpilaspäeviku ning direktor paneb pähe koolimütsi. Koolimütsi eest tasub eelnevalt lapsevanem (hind 26 eurot). Palume koolimütsi tellida koolivormi e-poest juunikuu jooksul. 

Õpilaspilet: PMG õpilaspileti saamiseks saatke palun hiljemalt 12. augustiks jpg formaadis lapse dokumendipilt koos tema nime, isikukoodi ja klassi tähisega (1) aadressile opilaspilet@pmg.edu.ee. Täpsemalt saate õpilaspileti kohta lugeda sellelt LINGILT.

Pikapäevarühmas osalemine on tasuline. Ühe tunni õppetasu on 1,15 eurot. Täpsema info leiate sellelt LINGILT.

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. 1. klassis toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi “7 sammu” alusel.

Nädalakoormus on kokku 20 tundi järgnevas jaotuses:
eesti keel 6
matemaatika 3
loodusõpetus 1
digitund 1
muusikaõpetus 2
kunst 2
tööõpetus 2
kehaline kasvatus 2
rahvatants 1

Vajalike koolitarvete nimekiri esimese klassi lastele

Kirjutusvahendid: harilik pliiats keskmise pehmusega HB (kaasas 2-3 tk), kogujaga teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, joonlauad pikkusega 15 – 20 cm ja 30 cm.

Vihikud: 23 joonega vihik, 16 joonega vihik, abijoonega vihikud II poolaastal, joonteta vihik, ruuduline vihik (suured ruudud).

Joonistamise ja tööõpetuse tarbed: liimipulk, käärid, pintslid (kolme erineva laiusega), veetops, viltpliiatsid,värvilised pliiatsid, pehme plastiliin, õlipastellid, guašid, akvarellid, värvilised paberid (lahtised lehed), A3 ja A4 joonistuspaberid.

Kehalise kasvatuse riided: lühike ja pikk dress, erinevad spordijalanõud võimla- ja õuetundide jaoks, väike käterätik, kott riiete hoidmiseks.

Soovitused:
Kõikidel kooliasjadel peab peal (sees) olema omaniku nimi.
Koolikotis on koolilapsel ka pabertaskurätikud ja kamm.
Vahetusjalatsiteks sobivad lahtised rihmikud, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe.
Vajalik on sussikott.
Koolikott ehk ranits võiks olla tugeva aluse ja seljatoega, mis aitab vihikutel sirgetena püsida.
A4 formaadis mapp lisamaterjali jaoks.

Tundide ajad:
1. 08.05-08.50
2. 09.00-09.45
3. 10.00-10.45
4. 11.00-11.45
5. 12.05-12.50
6. 13.05-13.50
7. 14.00-14.50
8. 14.55-15.40

Sule Menüü