Vastuvõtt esimesse klassi

Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu kord on leitav LINGIL.

Sooviavalduse PMG 1. klassi astumiseks palume lapsevanemal esitada 1. -15. märtsini Tallinna Haridusameti ühtses VEEBIKESKKONNAS.

Tallinna Haridusameti poolt lapsele koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb hiljemalt 10. juuniks kinnitada lapse koolikoht eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning saata koolile aadressil pmg@pmg.edu.ee  digiallkirjastatult järgmised dokumendid:

  1. Taotlus  esimesse klassi vastuvõtmiseks, leitav LINGIL 
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, leitav LINGIL (võib saata ühes digikapslis)

Koolivalmiduskaardi palume esitada siis, kui saate selle lasteaiast

Vastuvõetud õpilastest komplekteerime neli esimest klassi taotluste saabumise järjekorras, arvestades poiste ja tüdrukute tasakaalu klassides. 

Esimesed klassid 2023/24 õppeaastal:

1.a klass, õpetaja Tiina Jõe    

1.b klass, õpetaja Kaja Arike 

1.c klass, õpetaja Aiki Kurg 

1.d klass, õpetaja Meeli Matsalu

eKoolis taotletud lapsevanema õigused hakkavad kehtima 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

PMG esimestesse klassidesse määratud laste ja vanemate infotund toimub teisipäeval, 29. augustil 2023 kell 16.00 kooli võimlasaalis.

1. ja 12. klasside avaaktus toimub reedel,  1. septembril 2023 kell 12.00 kooli võimlasaalis. 

Kõikidel esimestel klassidel algavad tunnid hommikuti kell 9.00.

Info telefonil 6239019

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele

Koolivorm:
Meie kooli õpilased kannavad koolivormi, mida saate vaadata ja tellida e-poes. Täpsem  info koolivormi ja riietumisstandardi kohta on leitav LINGIL.

Garanteerimaks koolivormi kättesaamise enne 1. septembrit, palume koolivormi ja -mütsi tellida hiljemalt 25. juunil.

Koolivormi kättesaamise kohta leiate info LINGILT.

Esimese klassi pidulikul avaaktusel 1. septembril kingib kool igale õpilasele PMG õpilaspäeviku ning direktor paneb pähe koolimütsi. Koolimütsi eest tasub eelnevalt lapsevanem. Palume koolimütsi tellida koolivormi e-poest hiljemalt 25. juunil

ÕPILASPILET:  õpilaspileti tellimiseks saatke palun 12. augustiks jpg formaadis lapse dokumendipilt koos tema nime, isikukoodi ja klassi tähisega (1) aadressile opilaspilet@pmg.edu.ee. Täpsem info leitav LINGILT.

PIKAPÄEVARÜHMAS osalemise ühe tunni õppetasu on 1,60 eurot. Täpsema info leiate LINGILT.

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. 1. klassis toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi “7 sammu” alusel.

Nädalakoormus on kokku 20 tundi järgnevas jaotuses:
eesti keel 6
matemaatika 4
loodusõpetus 1
digitund 1
muusikaõpetus 2
kunst 1
tööõpetus 2
kehaline kasvatus 2
rahvatants 1

VAJALIKE KOOLITARVETE NIMEKIRI ESIMESTE KLASSIDE ÕPILASTELE

PMG õpilaspäevik kingitakse igale esimese klassi õpilasele õppeaasta pidulikul avaaktusel.

Kirjutusvahendid: harilik pliiats keskmise pehmusega HB (kaasas 2-3 tk), kogujaga teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, joonlauad pikkusega 15 – 20 cm ja 30 cm ning pinal.

Vihikud: 20 joonega vihik, 16 joonega vihik, abijoonega vihikud II poolaastal, valge vihik, ruuduline vihik (7×7 mm) ja ruuduline vihik (5×5 mm).

Joonistamise ja tööõpetuse tarbed: liimipulk, ümara otsaga käärid, pintslid (kolme erineva laiusega), kaanega veetops, viltpliiatsid ,värvilised pliiatsid, pehme plastiliin, õlipastellid, guašid, akvarellid, kahepoolsed värvilised paberid (lahtised lehed kiletaskus), A3 ja A4 joonistuspaberid, segamisalus.

Kehalise kasvatuse riided: lühike ja pikk dress, erinevad spordijalanõud võimla- ja õuetundide jaoks, väike käterätik, kott riiete hoidmiseks. Rahvatantsuks on vaja võimlemissusse.

Soovitused:
Kõikidel kooliasjadel peab peal (sees) olema omaniku nimi.
Koolikotis on koolilapsel ka pabertaskurätikud ja kamm.
Vahetusjalatsiteks sobivad lahtised rihmikud, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe.
Vajalik on sussikott.
Koolikott ehk ranits võiks olla tugeva aluse ja seljatoega, mis aitab vihikutel sirgetena püsida.
A4 formaadis mapp lisamaterjali jaoks.

Tundide ajad

1. 08.05 – 08.50
2. 09.00 – 09.45
3. 10.00 – 10.45
4. 11.00 – 11.45
5. 12.05 – 12.50
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.55 – 15.40
9. 15.45 – 16.30
10. 16.35 – 17.20

Sule Menüü