Vastuvõtt esimesse klassi

Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu korra leiate LINGIL.

Sooviavalduse PMG 1. klassi astumiseks saab lapsevanem esitada 1. -15. märtsini Tallinna Haridusameti ühtses VEEBIKESKKONNAS.

Tallinna Haridusameti poolt lapsele koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb hiljemalt 10. juuniks kinnitada lapse koolikoht eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  Koolile palume saata aadressil pmg@pmg.edu.ee digiallkirjastatult järgmised dokumendid:

  1. Taotlus  esimesse klassi vastuvõtmiseks, leitav LINGIL 
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, leitav LINGIL (võite saata ühes digikapslis)

Koolivalmiduskaardi palume saata siis, kui saate selle lasteaiast.

Vastuvõetud õpilastest komplekteerime kolm esimest klassi taotluste saabumise järjekorras, arvestades poiste ja tüdrukute tasakaalu klassides.

1. klasside laste ja vanemate infotund toimub teisipäeval, 27. augustil 2024 kell 16.00 kooli võimlasaalis.

1. ja 12. klasside avaaktus toimub esmaspäeval,  2. septembril 2024 kell 12.00 kooli võimlasaalis. 

Esimestes klassides algavad  tunnid kell 11.00.

Klassijuhatajad selguvad augustikuu infotunnis loosiga. 

Info telefonil 6239019

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele

KOOLIVORM: meie kooli õpilased kannavad koolivormi, mida saate vaadata ja tellida e-poes. Täpsem  info koolivormi ja riietumisstandardi kohta on leitav LINGIL.

KOOLIMÜTS: õppeaasta pidulikul avaaktusel pannakse esimeste klasside õpilastele pähe koolimüts.  Palume sobivas suuruses koolivormi ja -mütsi tellida e-poest hiljemalt 21. juunil

Koolivormi kättesaamise kohta leiate info LINGILT.

ÕPILASPILET:  õpilaspileti tellimiseks saatke palun 12. augustiks jpg formaadis lapse dokumendipilt koos tema nime, isikukoodi ja klassi tähisega (1) aadressile opilaspilet@pmg.edu.ee. Täpsema info leiate LINGILT.

PIKAPÄEVARÜHMAS osalemise ühe tunni õppetasu on 1,60 eurot. Täpsema info leiate LINGILT.

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. 1. klassis toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi “7 sammu” alusel.

Nädalakoormus on kokku 20 tundi järgnevas jaotuses:
eesti keel 6
matemaatika 4
loodusõpetus 1
digitund 1
muusikaõpetus 2
kunst 1
tööõpetus 2
kehaline kasvatus 2
rahvatants 1

VAJALIKE KOOLITARVETE NIMEKIRI ESIMESTE KLASSIDE ÕPILASTELE

PMG õpilaspäeviku kingib kool kõikidele esimese klassi õpilastele õppeaasta pidulikul avaaktusel.

Kirjutusvahendid: harilik pliiats keskmise pehmusega HB (kaasas 2-3 tk), kogujaga teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, joonlauad pikkusega  20 cm – 30 cm ning pinal.

Vihikud: 20 joonega vihik, 16 joonega vihik, abijoonega vihik II poolaastal ja ruuduline vihik (5×5 mm).  A4 formaadis tugevate kaantega kiirköitja töölehtede hoidmiseks.

Joonistamise ja tööõpetuse tarbed: liimipulk, käärid, pintslid (kolme erineva laiusega), kaanega veetops, pehme plastiliin, õlipastellid, guaššid (6 värvi), akvarellid, kahepoolsed värvilised paberid, A3 ja A4 joonistusplokk, segamisalus.

Kehalise kasvatuse riided: lühike ja pikk dress, erinevad spordijalanõud võimla- ja õuetundideks, väike käterätik, kott riiete hoidmiseks. Rahvatantsuks on vaja võimlemissusse.

Soovitused: kõikidele kooliasjadele, riietele ja jalanõudele kirjutage lapse nimi. Koolikotis on koolilapsel ka pabertaskurätikud ja kamm.

Vahetusjalatsiteks sobivad lahtised rihmikud, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe. Vajalik on sussikott, millel on lapse nimi.

 

Tundide ajad

1. 08.05 – 08.50
2. 09.00 – 09.45
3. 10.00 – 10.45
4. 11.00 – 11.45
5. 12.05 – 12.50
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.55 – 15.40
9. 15.45 – 16.30
10. 16.35 – 17.20

Sule Menüü