Vastuvõtt esimesse klassi

Õpilased määrab esimestesse klassidesse Tallinna Haridusamet, kes valib elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada 1.-15. märtsini kas eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).  Info ja juhised esimesse klassi astumiseks leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt.  

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.

Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb hiljemalt 10. juuniks kinnitada lapse koolikoht eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning  saata koolile aadressil pmg@pmg.edu.ee  e-allkirjastatult järgmised dokumendid:

  1. Taotlus  esimesse klassi vastuvõtmiseks, leitav LINGIL 
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, leitav LINGIL

Kooli astumise dokumente on võimalik tuua alates 18. maist ka kantseleisse E-R kell 12.00-14.00. Info telefonil 6239019.

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerime neli esimest klassi taotluste saabumise järjekorras. Palume pöörata tähelepanu asjaolule, et kolmes klassiparalleelis algavad tunnid hommikuti kell 8.00 ning ühes paralleelis kell 11.00.  Kui eelistate alustada lapse koolipäeva kell 11.00, palume sellest koolile eelnevalt teada anda.

Augustikuu jooksul palume koolile esitada:

  1. Lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  2. Koolivalmiduskaardi (selle olemasolul).

 Lapsevanema õigusi saate eKoolis taotleda alates 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

PMG esimestesse klassidesse määratud laste ja vanemate infotund toimub neljapäeval, 27. augustil 2020 kell 17 ning avaaktus teisipäeval, 1. septembril 2020 kell 12 kooli võimlasaalis.

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele

 

Koolivorm:
Meie kooli õpilased kannavad koolivormi, mida saab vaadata, tellida ja osta  e-poes. Täpsemalt saate koolivormi ja riietumisstandardi kohta lugeda sellelt LINGILT.

Garanteerimaks koolivormi kättesaamise enne 1. septembrit, palume koolivormi ja -mütsi tellida hiljemalt 21. juunil.

Koolivormi kättesaamise kohta leiate info  sellelt LINGILT

Esimese klassi pidulikul avaaktusel 1. septembril kingib kool igale õpilasele PMG õpilaspäeviku ning direktor paneb pähe koolimütsi. Koolimütsi eest tasub eelnevalt lapsevanem (hind 26 eurot). Palume koolimütsi tellida koolivormi e-poest hiljemalt 21. juunil

Õpilaspilet: PMG õpilaspileti saamiseks saatke palun hiljemalt 12. augustiks jpg formaadis lapse dokumendipilt koos tema nime, isikukoodi ja klassi tähisega (1) aadressile opilaspilet@pmg.edu.ee. Täpsemalt saate õpilaspileti kohta lugeda sellelt LINGILT.

Pikapäevarühmas osalemine on tasuline. Ühe tunni õppetasu on 1,15 eurot. Täpsema info leiate sellelt LINGILT.

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. 1. klassis toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi “7 sammu” alusel.

Nädalakoormus on kokku 20 tundi järgnevas jaotuses:
eesti keel 6
matemaatika 3
loodusõpetus 1
digitund 1
muusikaõpetus 2
kunst 2
tööõpetus 2
kehaline kasvatus 2
rahvatants 1

Vajalike koolitarvete nimekiri esimese klassi lastele

Kirjutusvahendid: harilik pliiats keskmise pehmusega HB (kaasas 2-3 tk), kogujaga teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, joonlauad pikkusega 15 – 20 cm ja 30 cm.

Vihikud: 23 joonega vihik, 16 joonega vihik, abijoonega vihikud II poolaastal, joonteta vihik, ruuduline vihik (suured ruudud).

Joonistamise ja tööõpetuse tarbed: liimipulk, käärid, pintslid (kolme erineva laiusega), veetops, viltpliiatsid,värvilised pliiatsid, pehme plastiliin, õlipastellid, guašid, akvarellid, värvilised paberid (lahtised lehed), A3 ja A4 joonistuspaberid.

Kehalise kasvatuse riided: lühike ja pikk dress, erinevad spordijalanõud võimla- ja õuetundide jaoks, väike käterätik, kott riiete hoidmiseks.

Soovitused:
Kõikidel kooliasjadel peab peal (sees) olema omaniku nimi.
Koolikotis on koolilapsel ka pabertaskurätikud ja kamm.
Vahetusjalatsiteks sobivad lahtised rihmikud, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe.
Vajalik on sussikott.
Koolikott ehk ranits võiks olla tugeva aluse ja seljatoega, mis aitab vihikutel sirgetena püsida.
A4 formaadis mapp lisamaterjali jaoks.

Tundide ajad:
1. 08.05-08.50
2. 09.00-09.45
3. 10.00-10.45
4. 11.00-11.45
5. 12.05-12.50
6. 13.05-13.50
7. 14.00-14.50
8. 14.55-15.40

Sule Menüü