Vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste esimestesse klassidesse määramisega tegeleb Tallinna Haridusamet, kes valib elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada 1.-15. märtsini kas eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).  Info ja juhised esimesse klassi astumiseks leiate Tallinna Haridusameti koduleheltHiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.
Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb koolile kolme nädala jooksul ehk hiljemalt 10. juuniks teatada lapse koolikoha vastuvõtmisest (või loobumisest) kas eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning esitada koolile taotlus lapse esimesse klassi astumiseks. Alates 11. juunist algab vabaks jäänud esimeste klasside õppekohtade komplekteerimine kooli kantseleisse esitatud taotluste laekumise ajalise järjekorra alusel.

Kooli astumise dokumente võetakse kantseleis vastu E-R 9.00-15.00 või saadetuna e-allkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee. Info telefonil 6239019.

Lisaks palume hiljemalt 29.08. esitada

  1. Lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  2. Koolivalmiduskaardi (selle olemasolul).

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerime kolm esimest klassi taotluste laekumise järjekorras. eKoolis saab lapsevanema õigusi taotleda alates 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele

Esimeste klasside laste ja vanemate infotund toimub 29.08.2019 kell 17.00 ning avaaktus 02.09.2019 kell 12.00 kooli võimlasaalis.

Koolivorm:
Meie kooli õpilased kannavad koolivormi, mida saab vaadata, tellida ja osta  e-poes. Täpsemalt saate koolivormi ja riietumisstandardi kohta lugeda sellelt LINGILT.

Tellitud koolivormid saate koolist kätte 28. ja 29. augustil kell 12.00-19.00 peaukse juures olevast garderoobist.

NB! Esimese klassi avaaktusel kingib klassijuhataja kooli poolt lapsele aabitsa ja kooli direktor paneb igale õpilasele pähe koolimütsi. Aabitsa eest tasub kool, kuid koolimütsi eest tasub lapsevanem (hind 25 eurot). Palume koolimütsi tellida koolivormi e-poest juunikuu jooksul.

Õpilaspilet:

PMG õpilaspileti saamiseks saatke palun 12. augustiks jpg formaadis lapse dokumendipilt koos tema nime, isikukoodi ja klassi tähisega (1) aadressile opilaspilet@pmg.edu.ee. Täpsemalt saate õpilaspileti kohta lugeda sellelt LINGILT.

Pikapäevarühmas osalemine on tasuline. Ühe tunni õppetasu on 1,15 eurot. Täpsema info leiate sellelt LINGILT.

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. 1. klassis toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi “7 sammu” alusel.

Nädalakoormus on kokku 20 tundi järgnevas jaotuses:
eesti keel 6
matemaatika 3
loodusõpetus 1
digitund 1
muusikaõpetus 2
kunst 2
tööõpetus 2
kehaline kasvatus 2
rahvatants 1

Vajalike koolitarvete nimekiri esimese klassi lastele
PMG kujundusega õpilaspäeviku saate osta klassijuhataja käest, hind 3,05 eurot.

Kirjutusvahendid: harilik pliiats keskmise pehmusega HB (kaasas 2-3 tk), kogujaga teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, joonlauad pikkusega 15 – 20 cm ja 30 cm.

Vihikud: 23 joonega vihik, 16 joonega vihik, abijoonega vihikud II poolaastal, joonteta vihik, ruuduline vihik (suured ruudud).

Joonistamise ja tööõpetuse tarbed:liimipulk, käärid, pintslid (kolme erineva laiusega), veetops, viltpliiatsid,värvilised pliiatsid, pehme plastiliin, õlipastellid, guašid, akvarellid, värvilised paberid (lahtised lehed), A3 ja A4 joonistuspaberid.

Kehalise kasvatuse riided: lühike ja pikk dress, erinevad spordijalanõud võimla- ja õuetundide jaoks, väike käterätik, kott riiete hoidmiseks.

Soovitused:
Kõikidel kooliasjadel peab peal (sees) olema omaniku nimi.
Koolikotis on koolilapsel ka pabertaskurätikud ja kamm.
Vahetusjalatsiteks sobivad lahtised rihmikud, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe.
Vajalik on sussikott.
Koolikott ehk ranits võiks olla tugeva aluse ja seljatoega, mis aitab vihikutel sirgetena püsida.
A4 formaadis mapp lisamaterjali jaoks.

Tundide ajad:
1. 08.05-08.50
2. 09.00-09.45
3. 10.00-10.45
4. 11.00-11.45
5. 12.05-12.50
6. 13.05-13.50
7. 14.00-14.50
8. 14.55-15.40

Sule Menüü