Toitlustamise ajad

Esmaspäev 2. vahetund (09.45-10.00) 3. vahetund (10.45-11.00) 4. vahetund (11.45-12.05) 5. vahetund (12.45-13.05) 6. vahetund (13.50-14.10)
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c 4.c 1.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7,c, 8.a, 8.b, 8.c 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b pikapäevarühm
Teisipäev 2. vahetund (09.45-10.00) 3. vahetund (10.45-11.00) 4. vahetund (11.45-12.05) 5. vahetund (12.45-13.05) 6. vahetund (13.50-14.10)
1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c 5.a, 5.b, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b; 11.a, 11.b; 12.a, 12.b pikapäevarühm
Kolmapäev 2. vahetund (09.45-10.00) 3. vahetund (10.45-11.00) 4. vahetund (11.45-12.05) 5. vahetund (12.45-13.05) 6. vahetund (13.50-14.10)
1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c; 4.a, 4.b, 4.c 5.a, 5.b, 5.c; 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c 6.b, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b 12.a (erand kehalise kasvatuse tõttu) pikapäevarühm
Neljapäev 2. vahetund (09.45-10.00) 3. vahetund (10.45-11.00) 4. vahetund (11.45-12.05) 5. vahetund (12.45-13.05) 6. vahetund (13.50-14.10)
1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c 1.b, 5.a, 5.b, 5.c, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.b, 8.c 6.a, 8.a, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b pikapäevarühm
Reede 2. vahetund (09.45-10.00) 3. vahetund (10.45-11.00) 4. vahetund (11.45-12.05) 5. vahetund (12.45-13.05) 6. vahetund (13.50-14.10)
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c 1.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c 9.a, 9.b, 9.c, 10.a 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b pikapäevarühm
Sule Menüü