Kiusamisest vaba kool

Alates 2013/14. õppeaastast oleme Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ pilootkool. See tähendab, et oleme Eestis esimeste koolide hulgas, kes lisaks lasteaedadele metoodikat kasutama hakkas. Programm on mõeldud klassis sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks ning see on mõeldud kasutamiseks 1.-3. klassis.

Programmil on kolm peamist sihtrühma: lapsed, vanemad ja õpetajad. Kõiki osalisi innustatakse märkama abivajajat, toetama kaaslast ning julgema välja öelda oma arvamusi ja soove. Metoodika põhiväärtused on: sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Nende märksõnade abil aitab lastel lõimitud tegevustes või karukoosolekutel kaaslasi mõista ja toetada, oma rõõme ja muresid jagada metoodika sümbol, kõikide lilla lemmik – Sõber Karu.

Eestis juhib „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmi MTÜ Lastekaitse Liit 2010. aastast. 2013. aastast liitusid esimesed koolid. Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ kohta Eestimaa lasteaedades ja koolides saab lugeda LINGIL.

Programmi kulgemist saab jälgida LINGIL.

Sule Menüü