Eksamid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel; saksa keel; vene keel võõrkeelena; prantsuse keel; bioloogia; keemia; füüsika; geograafia; ajalugu; ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab klassijuhatajale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite ajad 2021/22 õa:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–16. juuni 2022. a.

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid 1. eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 2. kitsas või laias matemaatikas ja 3. võõrkeeles;
 • 4. gümnaasiumi koolieksam;
 • 5. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

Riigieksamitele registreerumine

Riigieksami sooritamiseks tuleb eksamile registreeruda eksami toimumise aasta 20. jaanuariks (registreerumiskeskkond avatakse oktoobrist). Gümnaasiumi õpilased registreerivad end eksamitele ise läbi Eksamite Infosüsteemi.

Riigieksamite ajad 2021/22 õa:

 • eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022

järeleksam – 16. mai 2022

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6., 9. mai 2022

järeleksam – 26.-27. mai 2022

 • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022

järeleksam – 3. juuni 2022

Käesoleva õppeaasta riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt … juunil 2022.

Rahvusvaheline võõrkeele eksam

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline ja kirjalik)

 • 27. november 2021. a – 10. detsember 2021. a
 • 26. märts 2022. a – 8. aprill 2022. a

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Gümnaasiumi koolieksam

Pirita Majandusgümnaasiumi koolieksami läbiviimise korra alusel on koolieksamiks suunaeksam majandusest või loomeettevõtlusest.

Koolieksamite ajad

    • majandussuuna eksam – mai 2022
    • loomeettevõtluse suuna eksam – mai 2022
Sule Menüü