Eksamid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel; saksa keel; vene keel võõrkeelena; prantsuse keel; bioloogia; keemia; füüsika; geograafia; ajalugu; ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab klassijuhatajale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite ajad 2020/21 õa:

 • eesti keel: 28. mai 2021
 • matemaatika: 3. juuni 2021
 • valikeksam (kirjalik): 9. juuni 2021
 • valikeksam (suuline): 9.–10. juuni 2021.

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid 1. eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 2. kitsas või laias matemaatikas ja 3. võõrkeeles;
 • 4. gümnaasiumi koolieksam;
 • 5. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

NB! Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

Riigieksamitele registreerumine

Riigieksami sooritamiseks tuleb eksamile registreeruda eksami toimumise aasta 20. jaanuariks (registreerumiskeskkond avatakse oktoobrist). Gümnaasiumi õpilased registreerivad end eksamitele ise läbi Eksamite Infosüsteemi.

Riigieksamite ajad 2020/21 õa:

 • eesti keel: 19. aprill 2021

Lisaeksam 1: 17. mai 2021

Lisaeksam 2: 7. juuni 2021

 • inglise keel: 7.–10. mai 2021

Lisaeksam 1: 26.–27. mai 2021

Lisaeksam 2: 21.-22. juuni 2021

 • matemaatika: 21. mai 2021

Lisaeksam 1: 3. juuni 2021

Lisaeksam 2: 18. juuni 2021

Käesoleva õppeaasta riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt … juunil 2021.

Rahvusvaheline võõrkeele eksam

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline)

24. aprill –06. mai 2021

Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik)

24. aprill 2021

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Gümnaasiumi koolieksam

Pirita Majandusgümnaasiumi koolieksami läbiviimise korra alusel on koolieksamiks suunaeksam majandusest või loomeettevõtlusest.

Koolieksamite ajad

 • majandussuuna eksam: 2. juuni 2021
 • loomeettevõtluse suuna eksam: 2. juuni 2021
Sule Menüü