Eksamid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel; saksa keel; vene keel võõrkeelena; prantsuse keel; bioloogia; keemia; füüsika; geograafia; ajalugu; ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab klassijuhatajale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite ajad 2023/24 õa:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024 (vene keel); 12. – 14. juuni 2024 (inglise keel)

Täiendav info Haridus- ja Noorteameti lehelt SIIT.

Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid 1. eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 2. kitsas või laias matemaatikas ja 3. võõrkeeles;
 • 4. gümnaasiumi koolieksam;
 • 5. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

Riigieksamitele registreerumine

Riigieksami sooritamiseks tuleb eksamile registreeruda eksami toimumise aasta 20. jaanuariks (registreerumiskeskkond avatakse oktoobrist). Gümnaasiumi õpilased registreerivad end eksamitele ise läbi Eksamite Infosüsteemi SIIT.

Riigieksamite ajad 2023/24 õa:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024

järeleksam – 

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. – 3. mai, 6. – 7. mai 2024

järeleksam – 

 • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024

järeleksam – 

Käesoleva õppeaasta riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil 2024.

Rahvusvaheline võõrkeele eksam

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline ja kirjalik)

 • 25. november 2023 – 10. detsember 2023, 23. märts – 7. aprill 2024.

Täiendav info riigieksamite korralduse kohta Haridus- ja Noorteameti lehelt SIIT.

Gümnaasiumi koolieksam

Pirita Majandusgümnaasiumi koolieksami läbiviimise korra alusel on koolieksamiks suunaeksam majandusest või loomeettevõtlusest.

Koolieksamite ajad

 • majandussuuna eksam – 12.10.2023 (ESP)
 • loomeettevõtluse suuna eksam – 30.05.2024
Sule Menüü