Eksamid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel; saksa keel; vene keel võõrkeelena; prantsuse keel; bioloogia; keemia; füüsika; geograafia; ajalugu; ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab klassijuhatajale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite ajad 2019/20 õa:

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid 1. eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 2. kitsas või laias matemaatikas ja 3. võõrkeeles;
 • 4. gümnaasiumi koolieksam;
 • 5. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

Riigieksamitele registreerumine

Riigieksami sooritamiseks tuleb eksamile registreeruda eksami toimumise aasta 20. jaanuariks (registreerumiskeskkond avatakse oktoobrist). Gümnaasiumi õpilased registreerivad end eksamitele ise läbi Eksamite Infosüsteemi.

Riigieksamite ajad 2019/20 õa:

 • eesti keel: 20. aprill 2020

järeleksam: 18. mai 2020

 • inglise keel: 4.–11. mai 2020

järeleksam: 26.–27. mai 2020

 • matemaatika: 22. mai 2020

järeleksam: 1. juuni 2020

Käesoleva õppeaasta riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil 2020.

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Gümnaasiumi koolieksam

Pirita Majandusgümnaasiumi koolieksami läbiviimise korra alusel on koolieksamiks suunaeksam majandusest või loomeettevõtlusest.

Koolieksamite ajad

 • majandussuuna komplekseksam:     mai 2019
 • loomeettevõtluse suuna komplekseksam:    mai 2019 
Sule Menüü