Õpetajad

Age Toomsalu
muusikaõpetus
Age.Toomsalu@pmg.edu.ee

Aiki Kurg
algõpetus
Aiki.Kurg@pmg.edu.ee

Birgit Hromenkov
kehaline kasvatus
Birgit.Hromenkov@pmg.edu.ee

Cristina Amoros Prados
hispaania keel
Cristina.Amoros.Prados@pmg.edu.ee

Diana Mende-Valge
ühiskond, inimeseõpetus
Diana.Mende@pmg.edu.ee

Egle Ollo
matemaatika
Egle.Ollo@pmg.edu.ee

Eike Valgma
algõpetus
Eike.Valgma@pmg.edu.ee

Elfriede Ait
soome keel, eesti keel
Elfriede.Ait@pmg.edu.ee

Elina Roos
inglise keel
Elina.Roos@pmg.edu.ee

Elvi Loorits
algõpetus
Elvi.Loorits@pmg.edu.ee

Gerli Laanela
eesti keel, kirjandus
Gerli.Laanela@pmg.edu.ee

Heidi Orula-Krik
kehaline kasvatus
Heidi.Orula@pmg.edu.ee

Henton Rafael Figueroa Aste
ettevõtlus ja turundus
Henton.Figueroa@thermory.com

Inna Narro-Taimsaare
suhtlemisõpetus, inimeseõpetus, psühholoogia
Inna.Narro@pmg.edu.ee

Jaanika Orav
algõpetus
Jaanika.Orav@pmg.edu.ee

Jaanus Madissoo
liiklusõpetus
Jaanus.Madissoo@autosoit.ee

Johanna Help
algõpetus
Johanna.Help@pmg.edu.ee

Kai Mägi
inimeseõpetus
Kai.Magi@pmg.edu.ee

Kaie Paju
algõpetus, matemaatika
Kaie.Paju@pmg.edu.ee

Kairi Männik
soome keel
Kairi.Mannik@pmg.edu.ee

Kaisa Kivinuk
kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Kaisa.Herde@pmg.edu.ee

Kaja Arike
algõpetus
Kaja.Arike@pmg.edu.ee

Katri Silla
ajalugu
Katri.Silla@pmg.edu.ee

Katri Vahesalu
eest keel, kirjandus, matemaatika
Katri.Vahesalu@pmg.edu.ee

Katrin Aben
matemaatika
Katrin.Aben@pmg.edu.ee

 

Katrin Kuusk
eesti keel, kirjandus
Katrin.Kuusk@pmg.edu.ee

Katrin Ruusamägi
matemaatika
Katrin.Ruusamagi@pmg.edu.ee

Kelly Paabut
matemaatika
Kelly.Paabut@pmg.edu.ee

Kerly Randlane
maksundus
Kerly.Randlane@pmg.edu.ee

Kenert Anniste
kehaline kasvatus
Kenert.Anniste@pmg.edu.ee

Kersti Lenter-Kuusk
inglise keel
Kersti.Lenter@pmg.edu.ee

Kristel Miller
algõpetus
Kristel.Miller@pmg.edu.ee

Kätrin Järvis
rahvatants
Katrin.Jarvis@pmg.edu.ee

Larissa Õnnis
vene keel
Larissa.Onnis@pmg.edu.ee

Liidia Ilves
inglise,  vene ja hispaania keel
Liidia.Ilves@pmg.edu.ee

Maarit Leben
käsitöö, kunstiõpetus, inglise keel
Maarit.Leben@pmg.edu.ee

Maite Kotta
graafiline disain
Maite.Kotta@pmg.edu.ee

Mare Pent
keemia, loodusõpetus, bioloogia
Mare.Pent@pmg.edu.ee

Marek Pirbe
majandus, foto ja film
Marek.Pirbe@pmg.edu.ee

Maret Güldenkoh
raamatupidamine
Maretgyldenkoh@gmail.com

Marge Nõmm
kehaline kasvatus
Marge.Nomm@pmg.edu.ee

Marili Odras
algõpetus
Marili.Odras@pmg.edu.ee

Mari-Liis Ojaperv
kehaline kasvatus
Mari-Liis.Ojaperv@pmg.edu.ee

Mario Kekišev
eesti keel, kirjandus
Mario.Kekisev@pmg.edu.ee

Marko Krusberg
majandusõpetus
Marko.Krusberg@pmg.edu.ee

Mart Vigla
kehaline kasvatus
Mart.Vigla@pmg.edu.ee

Meeli Matsalu
algõpetus
Meeli.Matsalu@pmg.edu.ee

Merle Mäe
vene keel
Merle.Mae@pmg.edu.ee

Merle Sepp
algõpetus
Merle.Sepp@pmg.edu.ee

Mirjam Hallingu
algõpetus
Mirjam.Hallingu@pmg.edu.ee

Oksana Kostjuk
vene keel
Oksana.Kostjuk@pmg.edu.ee

Paul Binsol
tehnoloogiaõpetus
Paul.Binsol@pmg.edu.ee

Pert Hinsberg
füüsika
Pert.Hinsberg@pmg.edu.ee

Pille Pruuden
kunstiõpetus, käsitöö
Pille.Pruuden@pmg.edu.ee

Pille Vilba
algõpetus, ajalugu
Pille.Vilba@pmg.edu.ee

Pilvi Tauer
geograafia
Pilvi.Tauer@pmg.edu.ee

Piret Jakobson
muusikaõpetus
Piret.Jakobson@pmg.edu.ee

Regina Raidma
bioloogia, keemia
Regina.Raidma@pmg.edu.ee

Risto Manninen
arvuti töövahendina
Risto.Manninen@pmg.edu.ee

Ruth Vaik-Luga
algõpetus
Ruth.Vaik-Luga@pmg.edu.ee

Silva Vissel
asendusõpetaja
silva.vissel@pmg.edu.ee

Sirly Illak-Oluvere
muusikaõpetus
sirly.illak-oluvere@pmg.edu.ee

 

Tamara Aas
algõpetus
Tamara.Aas@pmg.edu.ee

Tiina Jõe
algõpetus, loodusõpetus
Tiina.Joe@pmg.edu.ee

Toomas Pikhof
suhtlemisõpetus
Toomas.Pikhof@pmg.edu.ee

Tuuli Rahumägi
inglise keel
Tuuli.Rahumagi@pmg.edu.ee

Tõnu Jää
riigikaitse
Tonujaa@gmail.com

Ursula Paavel
inglise keel
Ursula.Paavel@pmg.edu.ee

Vesta Kallas
asendusõpetaja
Vesta.Kallas@pmg.edu.ee

Sule Menüü