Õppesuunad gümnaasiumis

1. Loomeettevõtluse õppesuund

Õppesuund keskendub ennekõike tänapäevaste infotehnoloogiliste vahenditega loodavale loomingule ja selle loomingu kasutamisele äritegevuses nii eraldi objektina kui ka teiste toodete turundusvahendina. Loomeettevõtluse õppesuuna eesmärgiks on rakendada ja mõista kaasaegse multimeediumi suhtlemis- ja väljendusvorme ettevõtluses ning turunduses, ühtlasi arendada kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskust, tutvudes põhjalikumalt meid igapäevaselt ümbritseva visuaalse inforuumiga ning seda reguleeriva õigusruumiga. Teoreetiliste ja praktiliste kursuste raames õpitakse fotograafia, filminduse, animatsooni ja graafilise disaini põhialuseid, treenitakse suhtlemise ning kirjaliku väljenduse oskust, õpitakse orienteeruma loomeettevtlusega seotud seadusandluses.

Õppesuuna väljakujundamisel ja ellurakendamisel tehakse koostööd Eesti kõrgkoolide ja teadusasutustega. Nõu, jõu ja konkreetse toena aitavad õppesuunas kaasa kooli vilistlased.

2. Majanduse õppesuund

Majanduse õppesuuna arendamine algas Pirita Majandusgümnaasiumis juba 1993. aastal. Aastate jooksul terviklikuks süsteemiks kujunenud õppesuund annab traditsiooniliselt heatasemelise majandushariduse, mille pinnalt võib minna julgemalt looma oma ettevõtet või jätkata edukalt õppimist kõrgkoolis. Majandusõppe kursuste raames tutvutakse ettevõtluse ja turunduse alustega, mängitakse läbi oma ettevõtte loomine ja kõik sellega kaasnev mikro- ja makromajanduse, raamatupidamise ning maksunduse ja äriplaani kursustel. Lisaks sellele on kõigil võimalus luua kogenud juhendajate ja mentorite käe all oma õpilasfirma, osaleda sellega erinevatel õpilaslaatadel ning konkurssidel.

Majanduse õpetamisel on kool teinud tihedat koostööd erialainimestest vilistlaste, Eesti Sisekaitseakadeemia ja organisatsiooniga Junior Achievement Eesti. Meie õpilased on edukalt osalenud Tallinna ettevõtluspäevade üritustel ja vabariiklikel majandusolümpiaadidel.

Sule Menüü