Õppesuunad

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele  tuginevat õppekava.

Põhiväärtused
ETTEVÕTLIKKUS
LOOVUS  
USALDUSVÄÄRSUS

Missioon
Pirita Majandusgümnaasiumi missiooniks on õpilase arengu toetamine püsiväärtusi hindavaks, eetiliselt käituvaks, keskkonnast ja oma tervisest hoolivaks ning ettevõtlikuks ühiskonnaliikmeks saamisel.

Visioon
Pirita Majandusgümnaasium on tugeva ühtsustundega, tunnustatud majandusõpet pakkuv kool, kus üheskoos õppides väärtustatakse teadmisi ja arengut, ettevõtlikkust ja loovust ning traditsioone, mis innustavad õppima ja ennast arendama.

Haridus teeb vabaks – kasvata südant tarkuseni!

Sule Menüü