Tasemetööd

Riiklikud tasemetööd

2020/21 õa tasemetööd

4. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
  • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
  • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

Täiendav info SA Innove kodulehelt.

Koolisisesed tasemetööd

Vastavalt Pirita Majandusgümnaasiumi hindamisjuhendile on koolisiseste tasemetööde jaotus klassiti:

3. klass – inglise keel, matemaatika

5. klass – eesti keel, inglise keel

6. klass – matemaatika, koolipoolne valikaine

7. klass – inglise keel, koolipoolne valikaine

8. klass – matemaatika, koolipoolne valikaine

10. klass – matemaatika

11. klass – matemaatika, eesti keel ja inglise keel

Lisaks viiakse esimese (3. klass) ja kolmanda (9. klass) kooliastme lõpus läbi koolisisene digitest

 

Lähtuvalt õppetöö korralduse erisustest jäävad 2020/21 õppeaastal kõik koolisisesed tasemetööd ära.

Sule Menüü