Humanitaarainete õppetool

Õpetaja Aine E-kiri
Aiki Kurg eesti keel, kirjandus Aiki.Kurg@pmg.edu.ee
Birgit Hromenkov inimeseõpetus Birgit.Hromenkov@pmg.edu.ee
Diana Mende-Valge õppetooli juht, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus Diana.Mende@pmg.edu.ee
Gerli Laanela eesti keel, kirjandus Gerli.Laanela@pmg.edu.ee
Jaanika Regi eesti keel, kirjandus Jaanika.Regi@pmg.edu.ee
Kaisa Herde inimeseõpetus Kaisa.Herde@pmg.edu.ee
Kaja Arike eesti keel, kirjandus Kaja.Arike@pmg.edu.ee
Katri Silla ajalugu Katri.Silla@pmg.edu.ee
Katri Vahesalu eesti keel, kirjandus Katri.Vahesalu@pmg.edu.ee
Maarjan Rand eesti keel, kirjandus Maarjan.Rand@pmg.edu.ee
Mario Kekišev eesti keel, kirjandus Mario.Kekisev@pmg.edu.ee
Pille Vilba ajalugu Pille.Vilba@pmg.edu.ee
Riina Tamm Uurimistöö alused Riina.Tamm@pmg.edu.ee
Vesta Kallas ühiskonnaõpetus Vesta.Kallas@pmg.edu.ee
Sule Menüü