Humanitaarainete õppetool

Õpetaja Aine E-kiri
Birgit Hromenkov inimeseõpetus Birgit.Hromenkov@pmg.edu.ee
Diana Mende (lapsehoolduspuhkusel) ajalugu, ühiskond Diana.Mende@pmg.edu.ee
Elina Roos inimeseõpetus Elina.Roos@pmg.edu.ee
Gerli Laanela eesti keel, kirjandus Gerli.Laanela@pmg.edu.ee
Jaanika Regi eesti keel, kirjandus Jaanika.Regi@pmg.edu.ee
Kaisa Herde inimeseõpetus Kaisa.Herde@pmg.edu.ee
Kettrud Väisanen ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus Kettrud.Vaisanen@pmg.edu.ee
Maarjan Rand eesti keel, kirjandus, ühiskonnaõpetus Maarjan.Rand@pmg.edu.ee
Mario Kekišev eesti keel, kirjandus Mario.Kekisev@pmg.edu.ee
Riina Tamm Uurimistöö alused Riina.Tamm@pmg.edu.ee
Vesta Kallas ajalugu Vesta.Kallas@pmg.edu.ee
Sule Menüü