18. mail algab koolis osaline kontaktõpe vajaduspõhiselt

Alates 18. maist alustame Pirita Majandusgümnaasiumis vajaduspõhist kontaktõpet. Kooli kutsutakse vaid need õpilased, kellel on tekkinud distantsõppega ületamatuid probleeme.

  1. Vajaduspõhiselt viime läbi üks-ühele või väikestes gruppides (kuni 5 inimest) kontaktõpet. Ruumis peab olema tagatud 2+2 reegli täitmine.
  2. Üks-ühele kontaktõppel, kui on tagatud 2+2 reegli täitmine, ei ole õpetajal kohustust kanda isikukaitsevahendit, väikese grupi kontakttunni andmisel tuleb õpetajal kasutada isikukaitsevahendit (respiraator või kaitsemask ja visiir), mis on saadaval kooli fuajees. Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek), seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta.
  3. Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. Õpetaja peab õpilased ise koolimajja sisse ja koolimajast välja laskma. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk tuleb hoida võimalikult madal ning juhtkonnal peab olema ülevaade koolis viibivatest koolitöötajatest ja õppejuhtidel õpilastest.
  4. Majja sisenedes desinfitseeritakse käed.
  5. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla.
Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü