Pirita Majandusgümnaasium saab juurdeehituse

“Aastaid Pirita linnaosas lahendamatuna püsinud koolikohtade kriis saab lähiaastatel leevendust – alanud on ettevalmistustööd Pirita Majandusgümnaasiumi laiendamiseks,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Pirita Majandusgümnaasium on koostanud kooli juurdeehituse lähteülesande ja edastanud selle linna haridusametile.

Pakutud ruumiprogramm annab võimaluse õppeklasside ristkasutuseks kooli õppetööks ja samas ka loomeettevõtluse kompetentsikeskuse tegevuseks.

“Ruumiprogrammi kavandamisel on aluseks koolikohtade üldine vajadus Pirital ning õpilaste arvu kiire kasv Pirita Majandusgümnaasiumis – kui 2015/16 õppeaastal õppis koolis 752 õpilast, siis 2020/21 aastal 927 õpilast. Samuti näeb lähteülesanne ette õpilaste arengu- ja õpikeskkonna parendamist ning vastavusse viimist tervisekaitsenõuetele,” sõnas Liinat. “Kui rääkida numbrite keeles, siis prognoositav õpilaste arv koolis oleks kuni 1314 õpilast ja klassikomplekte maksimaalselt kokku 45, neist põhikooli osas 36 ja gümnaasiumi osas 9. Praegu on vastavad arvud 33, 27 ja 6,” selgitas Liinat ja rõhutas, et tegemist on esialgse plaaniga ning kõik täpsustub töö käigus.

Pirita Majandusgümnaasium on majanduse õppesuunaga kool ning seega on koolis väga head eeldused ettevõtlikkuse arendamiseks. 2017. aastal avas kool loomeettevõtluse õppesuuna ning see on väga populaarne. “Nii peaks koos maja laiendusega saama Pirita haridusuuenduseks loomeettevõtluse kompetentsikeskus, mis tutvustaks loomeettevõtluse trende, looks koostöövõrke ning juhendaks ja koolitaks tulevasi loomeettevõtjaid,” märkis Liinat.

Lähteülesande ruumiprogrammi visioon toetub õppehooonete vahelise sisehoovi ja kooli keskmise maja ümberprojekteerimisele. “See tähendab, et juurdeehitus rajatakse kohta, kus praegu on õppehoonetevaheline sisehoov ning sellest saaks kooli süda ehk moodustuks multifunktsionaalne aatrium. Sinna tuleksid rekreatsiooniala, õpetajate tuba, õppejuhi ruum, õpilasesinduse ruum, tehnikaruum, lava, kohvik, söökla jm. Kooli keskmine maja tuleks ehitada aga kõrgemaks. Täpsematest mahtudest ja arhitektuursest lahendusest veel rääkida ei saa,” sõnas Liinat ja rõhutas veel kord, et projekteerimistingimuste taotlemine ja seejärel töö projektdokumentatsiooniga alles algab.

Linnaosavanem loodab, et Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehituse nurgakivi pannakse aasta pärast kevadel.

Artikkel on avaldatud ajalehes “Pealinn” 22.05.2020 ja leitav selle LINGI vahendusel.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü