Pirita Majandusgümnaasiumi õpilaste 4. arvamusfestival toimub sellel aastal videosilla vahendusel

Tegusa ja aktiivse õpilasesinduse valimiseks korraldab Pirita Majandusgümnaasium juba neljandat korda arvamusfestivali, kus õpilased saavad esitada oma seisukohti koolielu olulistes küsimustes.
Pirita Majandusgümnaasiumis traditsiooniks saanud arvamusfestival annab koolinoortele võimaluse avaldada oma arvamust päevakajaliste teemade kohta, korraldada arvamusliidritega mõttekodasid, kaasata neid kooli ürituste korraldamisse, kujundada õpilaste kuvandit ning anda sellele hääl ja väljund. Arvamusliidrite seast valitakse tugev õpilasesindus, kes seisab õpilaste huvide eest ja kellele meeldib koolielu arendada.
Avalöögi annavad kõikides klassides toimuvad arutelud päevakajalistel ja koolielu puudutavatel teemadel. Selguvad klasside arvamusliidrid, kelle seisukohad on populaarsed, põhjendatud, kellel on soov osaleda koolielu arendamisel ning kes on valmis kandideerima kooli õpilasesindusse. Klasside arvamusliidritega viiakse kooliraadios läbi lühiintervjuud ning nad kutsutakse kokku festivali lõppvooruks ühisesse mõttekotta arutlema päevakajalistel teemadel, avaldama oma seisukohti ning neid põhjendama. Arvamusliidreid kuulanud õpilased valivad nende seast oma esindajad Õpilasesindusse online hääletuse teel.
Sellel aastal toimub arvamusfestival videosilla vahendusel, mida juhivad Maarjan Rand ja Mario Kekišev.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü