Harjumaa ning Ida-Virumaa koolide gümnaasiumiastmed on e-õppel (distantsõppel) kuni 10.01.2021

Võttes aluseks hädaolukorra seaduse § 14 lõike 41 punkti 3 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 sissejuhatava lauseosa, lõike 5 punkti 3 ja lõike 8, Terviseameti peadirektor otsustab:

  • Harjumaa, sh Tallinna ning Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmed tuleb viia üle distantsõppele hiljemalt 30. novembriks 2020. Distantsõpe kestab kuni 10. jaanuarini 2021.
  • Koolides kohapeal tohib perioodil 30.11.2020 – 10.01.2021 korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksameid ning nendega seotud konsultatsioone, samuti osutada vajaduse korral hariduslikke tugiteenuseid, kui on tagatud hajutatus ning osalejad kannavad maski või on kaetud suu ja nina. Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Korraldus kehtib nii riiklikele, munitsipaal- kui eraomanduses olevatele üldhariduskoolidele, kus pakutakse õpet gümnaasiumiastmes.
  • Korraldus ei laiene kutsekoolidele, kuna enamike kutseerialade praktiline õpe nõuab kontakttegevusi. Õpet korraldades tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid.

Korralduse tervikteksti leiate sellelt LINGIL

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü