Matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus 2021

Toimumise aeg: 04.02-31.05.2021, neljapäeviti kell 16.00-17.00.
Kursus on veebipõhine.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Kursuse juhendaja: Egle Ollo-Fedotov

Kursuse eesmärk
Anda parem ettevalmistus põhikooli matemaatika lõpueksami sooritamiseks.

Kursuse teemad

 1. Arvutamine.
  Arvutamine ratsionaalarvudega, ruutjuur, protsent, tõenäosus ja statistika.
 2. Algebra.
  Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega, abivalemid, tehted algebraliste murdudega.
 3. Võrrandid ja võrrandisüsteemid
  Lineaar- ja ruutvõrrand, lineaar võrrandisüsteem, tekstülesanded.
 4. Funktsioonid.
  Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon.
 5. Geomeetria.
  Tasandilised  ja ruumilised kujundid.

Kursuse hind 140 eurot 
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli ettevalmistav kursus. 
Kursusele registreerumine
kuni 29.jaanuarini 2021 selle LINGI kaudu. 

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerunuid.

 

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü