Õppekorraldus PMG-s alates 11. märtsist 2021

Head õpilased ja vanemad!

Vabariigi Valitsuse otsusel ei tohi alates neljapäevast, 11. märtsist COVID-19 haiguse leviku tõkestamise meetmena õpilased koolihoonetes viibida. Kõik kooliastmed, sh algklassid lähevad üle e-õppele ehk distantsõppele, välja arvatud erivajadusega lapsed. Selline õppekorraldus on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud esialgu 11. aprillini.

Distantsõppe korraldusega palume tutvuda kooli kodulehel selle LINGI vahendusel. Distantsõppe rakendamise aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus (RT III, 05.03.2021, 2) “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud”, mis on avaldatud Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

Toitlustamine: Distantsõppe tõttu ära jäävate koolilõunate asendamiseks valmistab kooli toitlustaja soovijatele toidupakid, milles sisalduvatest toiduainetest saab õpilane või vanem kodus toidu valmistada. Klassijuhataja saadab igal teisipäeval õpilastele/vanematele järgmise nädala toidupaki tellimisvormi. Tellitud toidupakke jagatakse neljapäeviti kell 13.00-18.00 kooli fuajees. Koolivaheajal toidupakke ei jagata.

Arvutite laenutamine: Kui perioodil 11.03.21- 11.04.21 on õppetööks vaja laenutada sülearvutit, siis selleks palume kontakteeruda PMG IKT juhi Risto Mannineniga (Risto.Manninen@pmg.edu.ee), et laenutamiseks leping koostada. Arvuteid laenutatakse alates 10.03.21 kell 9.00 – 15.00 . Arvuti saab kätte lapsevanem isikutunnistuse alusel, lisaks on vaja teada õpilase arvutiklassi kasutajanime ja parooli.

Õpikute ja õppematerjalide laenutamine raamatukogust: Kui õpilastel on jäänud veel laenutamata õpikuid vm õppematerjale, siis tuleb ühendust võtta raamatukoguhoidja Margit Sarapikuga (tel. 6059740, Margit.Sarapik@pmg.edu.ee) ning temaga kokku leppida õpikute kättesaamine. Raamatukogu on avatud: E-N 9.45-16.00, R 9.45-15.15.

Puudumised ja õppetöös osalemine: Lapsevanem (või gümnaasiumi vanema astme õpilane)  peab ka kaugõppe ehk distantsõppe puhul tööpäeva hommikul klassijuhatajat teavitama, kui õpilase tervislik seisund ei luba distantsõppel osaleda ega õppetööst iseseisvalt osa saada. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke “h”. Õppetööst puudumiseks peale haigestumise või arsti külastamise muid põhjuseid olla ei saa.

Olge terved

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü