Pirita Majandusgümnaasium tänas klassijuhatajaid

2020/2021. õppeaasta on olnud Tallinnas klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.

Pirita Majandusgümnaasiumi kuu klassijuhatajad:

Oktoober – Gerli Laanela
November – Mirjam Hallingu
Detsember – Mari-Liis Ojaperv
Jaanuar – Birgit Hromenkov
Veebruar – Tiina Jõe
Märts – Mario Kekišev
Aprill – Liidia Ilves
Mai – Katrin Aben

Suur tänu klassjuhatajatele nende olulise töö eest!

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü