Väärtuskasvatuse nädal “Kasvata südant!”

Pikka aega kestnud ja kiireid muudatusi peale sundiv elukorraldus Covid-nakkusega on mõju avaldanud meie kõigi käitumisele ning suhtlemisoskustele. Viimase poole aasta jooksul oleme märganud eriti palju pinged koolilaste hulgas. Sel põhjusel sai arendusjuht Riina Tamme eestvedamisel ja huvijuht Eve Reinola ning õpilasesinduse liikme Triin Sooääre koostöös kokku pandud meie kooli esimene väärtuskasvatuse nädal.

Oma nime “Kasvata südant!” sai see kooli motost ning selle läbiviimiseks sobis kooli sünnipäevanädal imehästi. Nädala eesmärgiks oli tähelepanu pööramine omavahelistele suhetele nii silmast silma kui netisuhtluses.

1.- 2. klassidele tutvustasid õpilasesindust, harjutasid nendega oma arvamuse avaldamist ning kaalusid laste koolikotte õpilasesinduse president Rahel Hollman koos õpilasaktiivi liikmete Laura Uini ja Kaspar Kassiga.
3. klassidele viis TORE tunnid läbi Triin Sooäär õpilasesindusest.
5. klassidele toimusid Targalt internetis tunnid koos Malle Hallimäe ja Kerli Valneriga.
6. klassidega rääkis gümnaasiumi psühholoog Inna Narro teemal “Mis on suhtlemine?”.
8.b klassil käis külas politseinik Maarja Punak, kelle teemaks oli küberkiusamine ning -turvalisus.
9.-10. klassidega kohtus Märt Treier, kelle vestlusteema fookuses oli sõprus.
11. klasside kohtumise teemaks Karl Gustav Adamsooga, projektist Suurim julgus, kujunes enese kaotamine sotsiaalmeediasse ja enese tundmine.
12. klasside koolituspäeva vedajaks oli Gunnar Meinhard, kes on meie abiturentidele juba aastaid pakkunud riskikäitumise koolitust “Selge pilt …!?“.

Nakkuse tempokas levik mõjutas ka meie plaane ning mõnede klasside loengud lükkusid järgmisesse nädalasse. Kuid 4., 7. ja 8. klassid ei pea muretsema, nende loengud saavad toimuma järgmisel nädalal.

Oleme äärmiselt tänulikud kõigile esinejatele, kes lühikese etteteatamisajaga meiega koostööd tegid!

Tagasiside sel nädalal toimunud loengutele on olnud rõõmustavalt hea. Kohtumisi on nautinud nii õpilased kui loengupidajad.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü