ÕPIKUTE LAENUTAMINE KOOLI RAAMATUKOGUST 2022/2023. õa

2022/2023. õa õpikuid saavad õpilased laenutada kooli raamatukogust õpilaspiletiga (uued
õpilased isikutunnistusega) järgmistel aegadel:

5. klassid – 23.08

5.a kl 10.00-11.30
5.b kl 11.30-13.00
5.c kl 13.00-14.30

6. klassid – 24.08

6.a kl 9.00-11.00
6.b kl 11.00-13.00
6.c kl 13.00-15.00

7. klassid – 25.08

7.a kl 9.00-11.00
7.b kl 11.00-13.00
7.c kl 13.00-15.00

8. klassid – 26.08

8.a kl 9.00-11.00
8.b kl 11.00-13.00
8.c kl 13.00-15.00

9. klassid – 29.08

9.a kl 9.00-11.00
9.b kl 11.00-13.00
9.c kl 13.00-15.00

11. klassid – 31.08

11.a kl 9.00-11.00
11.b kl 11.00-13.00

12. klassid – 31.08

12.a kl 13.00-14.00
12.b kl 14.00-15.00

10. klassid – 1.09 pärast aktust koos klassijuhatajaga

1.-4. klassi õpilased saavad õpikud kätte kooliaasta alguses oma klassijuhatajalt. 

Uute õpikute laenutamiseks peavad kõik eelmisel õppeaastal laenutatud õpikud vm
raamatud olema tagastatud; rikutud või kaotatud õpikud peavad olema asendatud
kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Raamatukogu ei laenuta õpikuid võlglastele!

Küsimuste korral pöörduda alates 11.08.2022:
Margit Sarapik
raamatukoguhoidja 
Margit.Sarapik@pmg.edu.ee 
tel. 6059740

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü