Matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.01-16.05.2023, teisipäeviti kell 15.00-16.00 ruumis K307 (keskmise õppehoone III korrus).

Esimene tund teisipäeval 10. jaanuaril 2023. 

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Kursuse juhendaja: Egle Ollo-Fedotov

Kursuse eesmärk:
Anda parem ettevalmistus põhikooli matemaatika lõpueksami sooritamiseks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

Kursuse teemad
1. Arvutamine.
       Arvutamine ratsionaalarvudega, ruutjuur, protsent, tõenäosus ja statistika.
2. Algebra.
       Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega, abivalemid, tehted algebraliste murdudega.
3. Võrrandid ja võrrandisüsteemid
       Lineaar- ja ruutvõrrand, lineaar võrrandisüsteem, tekstülesanded.
4. Funktsioonid.
       Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon.
5. Geomeetria.
       Tasandilised  ja ruumilised kujundid.

Kursuse hind on 160 eurot.
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arvet ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli matemaatika ettevalmistav kursus.
Kursusele registreerumine ja tasumine kuni 10 detsembrini 2022 selle LINGI kaudu.

 
Vähese soovijate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerunuid ja tagastatakse kursuse tasu.
Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü