Gümnasistid külastasid Tartu Ülikooli õigusteaduskonda

Kolmapäeval, 7. veebruaril külastasid Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Tartu sõit võeti ette koolis käsil oleva valikaine „Sissejuhatus õigusesse“ raames.
„Kuna valikaine eesmärkideks on anda õpilastele esimene taju õigusest ja arusaamine, kas õigusharidus on nende jaoks, siis tulime vaatama Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja siit edasi järgmiseks Riigikohtu istungit,“ põhjendas valikaine õpetaja Mart Vigla Pirita Majandusgümnaasiumist visiiti ülikoolipealinna.
Esmalt uudistasid õpilased õigusteaduskonna Tartu õppehoonet, kus programmijuht Mari-Liis Lipstok viis noortele läbi majatuuri ja rääkis lähemalt õigusteaduskonda sisseastumise võimalustest.
Ühises arutelus kummutati noori heidutav müüt, et Tartu Ülikooli õigusteaduskonda pääsevad õppima ainult kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajad. Kuld- või hõbemedaliga või gümnaasiumi parim lõpetaja saab õigusteaduskonda õppima kandideerimisel küll 3 lisapunkti, kuid võimalus sisse astuda on kõikidel gümnaasiumilõpetajatel. Lipstok selgitas, et õigusteaduskonda astumiseks saab juba gümnaasiumiaja vältel teha ettevalmistavaid samme.
Riigikohtu avaliku istungi jälgimine avardas noorte silmaringi ning pani proovile kuulamisoskuse. Riigikohtu Halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving tutvustas istungi järgselt Riigikohtu hoone teisi tööruume ja võttis viimaks konverentsiruumis kokku istungi olulisemad pidepunktid.
Tagasi koolipinki naastes on noortel esimesed sammud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna hoones ja Riigikohtus juba astutud.
Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü