Külas Kodutütred Tallinna ringkonna ringkonnavanem Merike Kasemets

Pirita Majandusgümnaasiumis oli 19. märtsil külas Kodutütred Tallinna ringkonna ringkonnavanem Merike Kasemets, kes tutvustas 2.-4. klasside õpilastele toimunud infotundides Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioone. Meie eesmärgiks on avada kooli juures kodutütarde ja noorte kotkaste rühm.
Aitäh, Merike, noori innustamast!

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal ning Noored Kotkad 27. mail 1930. aastal loodud Kaitseliidu seaduse alusel tegutsevad üle-eestilised vabatahtlikud noorteorganisatsioonid. Organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu. Kodutütarde organisatsiooni saavad kuuluda tütarlapsed vanuses 7-18 aastat, Noorte Kotkaste hulka noormehed vanuses 7-18 aastat.
Mõlema organisatsiooni tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse noorte kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü