Huviringid

Kooli traditsioonide ja erinevate sündmuste kõrval on oluline roll huviringide tegevusel. Meie soov on pakkuda lastele ja noortele huviharidust – teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogumit, mis loob võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks. 

Pirita Majandusgümnaasium pakub õpilastele võimalust osaleda mudilaskoori, lastekoori, noorteansambli, rahvatantsu- ja seltskonnatantsu huviringide, arvutigraafika ning imelise teaduse ringide ja teatrikooli töös. Ringidesse saab registreerida 6. septembrist kuni 30. septembrini. Huviringid alustavad tegevust oktoobris. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu. Huviring avatakse juhul, kui soovijaid on vähemalt 15.

Kooli poolt korraldatavates huviringides on õpe tasuta.


Mudilaskoor

Koorilaul on väga pikkade traditsioonidega huviring Pirita Majandusgümnaasiumis. Peamine eesmärk on pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel ning muidugi on peamiseks eesmärgiks osalemine laulupeol.

 • Mudilaskoor 2. klasside õpilastele toimub kolmapäeviti kell 12.05-12.50 ruumis A20, õpetaja on Piret Jakobson.
 • Mudilaskoor 3.-4. klasside õpilastele toimub kolmapäeviti kell 13.05-13.50 ruumis A20, õpetaja on Ilino Poom.

Mudilaskoori komplekteerivad muusikaõpetajad.


Lastekoor

Koorilaul on väga pikkade traditsioonidega huviring Pirita Majandusgümnaasiumis. Peamine eesmärk on pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel ning  muidugi on peamiseks eesmärgiks osalemine laulupeol.

 • Lastekoor 5.-6. klassi õpilastele toimub kolmapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis A20, õpetaja Piret Jakobson.
 • Lastekoor 7.-9. klasside õpilastele tomub esmaspäeviti kell 8.05-8.50 ruumis A20, õpetaja Piret Jakobson.

Lastekoori komplekteerivad muusikaõpetajad.


Noorteansambel

Peamine eesmärk on pakkuda noortele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal nende hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel.

 • Noorteansambel 9.-12. klassi õpilastele toimub ruumis A 20, õpetaja on Ilino Poom.

Noorteansambli komplekteerivad muusikaõpetajad.


Projekt „Sport Kooli“ 1. klasside õpilastele

Projekt „Sport Kooli“ on algatatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Haridusameti koostöös. Projekti eesmärgiks on soov tekitada lastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu ning suurendada seeläbi laste kehalist aktiivsust. Projekti raames ei keskenduta ainult ühele spordialale, vaid tutvustatakse mitmeid erinevaid spordialasid koostöös spordiklubide ja treeneritega (kutsekvalifikatsiooni vähemalt IV tase).

Projekti „Sport Kooli 2019/2020“ kestvus on 30.09.2019 – 31.05.2020 (koolivaheaegadel liikumistunde ei toimu).

I periood – 30.09.2019 – 15.12.2019 (10 nädalat), liikumistunnid PMG-s toimuvad igal esmaspäeval (jalgpall), kolmapäeval (golf) ja neljapäeval (karate) algusega kell 12.05-12.50. Ühe liikumistunni pikkus on 45 minutit. Liikumistunnid ei asenda kehalise kasvatuse tunde, vaid on lisatunnid. Osalemine on õpilastele vabatahtlik, valida võib ühe või mitu erinevat liikumisharrastuse lisatundi nädalas. Grupi suurus on 30 õpilast.


Rahvatantsuring

Tants on läbi aegade andnud erinevatele rahvastele võimaluse salvestada oma kogemusi, tundeid ja olemust. Rahvatants on tänapäeval muutunud väga populaareks ja seda ka meie koolis. Esinetakse kooli erinevatel sündmustel ja kontsertidel ning peamiseks eesmärgiks on osalemine tantsupeol. Õpetajaks on rahvatantsuansambli “Sõprus” tantsujuht Kätrin Järvis.

 • Rahvatantsuring 4. klasside õpilastele toimub reedeti kell 14.00-15.00 kooli aulas. NB! 4. klasside õpilaste rahvatantsuring on komplekteeritud. Esimene tund toimub 4. oktoobril.
 • Rahvatantsuring 2.-3. klasside õpilastele toimub reedeti kell 13.00-14.00 kooli aulas.

Rahvatantsuringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Seltskonnatantsu ring

Seltskonnatants on mõeldud neile, kel puudub tantsuoskus või kes on tantsukursustel õpitust palju unustanud. Seltskonnatantsu kursustel õpitakse lihtsamaid põhisamme ja liikumisi. Seltskonnatants tekitab hea meeleolu, pakub mõõdukat füüsilist koormust ja loob tantsupartneritele mõnusa enesetunde.

 • 10.-12. klasside õpilastele toimuvad tunnid alates veebruarist 1 kord nädalas (45 min), õpetaja on Elina Agu. 

Seltskonnatantsu ringi saab registreeruda alates 1. jaanuarist kuni 30. jaanuarini selle LINGI kaudu.


Teatrikool

Teatrikool on huviring, mis annab lastele võimaluse loovuse arendamisele. Õppetöö on kollektiivne ja peamiselt praktiline tegevus, milles on tihedalt läbipõimunud sõnakunst, kirjandus, muusika, laul, tants, kujutav kunst jne. Alustatakse iseenda loovusega tutvumist ja teatrikunsti ning  näitlejameisterlikkuse põhialustega tutvumist harjutuste, improvisatsioonide ja ülesannete kaudu. Omandatakse rolliloome alused, toimub näitlejameisterlikkuse õpe. Lavakõnealane individuaaltöö süveneb, esinetakse luuletuste ja proosapaladega avalikel üritustel, võistlustel. Põhirõhk on lavastuste ettevalmistamisel ja esitamisel. Toimuvad esinemised, teatrite- ja muuseumide külastused.

 • Teatrikooli tunnid 4.-8. kl õpilastele toimuvad esmaspäeviti kell 15.00-16.30 ruumis K29, õpetaja on Pille Vilba.
 • Teatrikooli tunnid 9.-12. klasside õpilastele toimuvad esmaspäeviti kell 15.45-17.15 ruumis G11, õpetaja on Jaanika Regi.

Teatrikooli saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Huviring „Imeline teadus“

Teadushuviringi eesmärgiks on huvi äratamine loodusteaduse ja tehnika alade vastu. Huviringis viivad osalejad läbi teaduskatseid, mis on seotud järgmiste teemadega – mateeria ja materjalid, keemia alused (keemiline reaktsioon, keskkonna ph, indikaatorid, vaht, polümeer, kristall, segud, filtreerimine, värvide lahutamine jne), õhk ja vesi (õhu koostis, veemolekul, veeolekud ja nende muutmine, Bernoulli seadus), füüsikalised seadused (jõud, magnet, tihedus, temperatuur, rõhk, viskoossus, pindpinevus), energia ja elekter (staatiline elekter, vooluahelad,  elektrijuht ja isolaator, patareid), valgus ja heli (valguskiir, läätsed, värv, helilained), mikromaailm (mikroskoop, uurimine mikroskoobi abil), köögiteadus (toiduainete koostis, valgud, süsivesikud, rasvad, värvained ja lisaained, kuumutamine, külmutamine, pärmid), ohutusreeglid.

 • Teadusringi tunnid 1.-3. klasside õpilastele toimuvad teisipäeviti kell 13.05-13.50 ruumis A5. 
 • Teadusringi tunnid 4.-6. klasside õpilastele toimuvad teisipäeviti kell 14.00-14.45 ruumis A5.

Ühe grupi suurus on 14 õpilast. Tunde viib läbi XTeadus MTÜ õpetaja. Pirita Majandusgümnaasium saab avada mõlemast vaneserühmast ühe tasuta grupi, mis täitub registreerumise alusel.

Teadusringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Arvutigraafika huviringi

Arvutigraafika huviringi eesmärgiks on huvi äratamine disaini ja IT integreeritud alade vastu. Praktiliste tegevuste kaudu (projektid) omandatakse arvutigraafika töövõtteid ja graafiliste programmide kasutamise oskusi. Ainekava hõlmab sissejuhatust (arvutigraafika rakendused meie elus, hea ja halb kujundus, põhimõisted, arvutiprogrammidega  GIMP/Canva/ Incscape/Photoshop tutvumine), kujunduse aluseid (värvid, gradient, kompositsioon, kontrast, stiil), vektorgraafikat (logo/ikoonide loomine, failide tüübid ja nende konverteerimine), rastergraafikat (piltide töötlemine, eriefektide lisamine, kombineerimine vektorgraafikaga), tüpograafiat (kirjade tüübid, nende kasutamine ja modifitseerimine, oma kirja loomine, eriefektid), animatsiooni ja filmitöötlust (animatsiooni põhimeetodid ja programmid, efektide lisamine filmidele), autoriõiguse teemat ning veebidisaini (UI ja UX, veebikonstruktorid, veebistiilid).

 • Tunnid  4.-9. klasside õpilastele toimuvad kolmapäeviti kell 15.00-16.00 ruumis A27.

Grupi suurus on 12 õpilast. Tunde viib läbi XTeadus MTÜ õpetaja. Pirita Majandusgümnaasium saab avada ühe tasuta grupi, mis täitub registreerumise alusel. Suurema huvi korral on võimalik avada lisaks tasuline grupp, mille kohta edastab info XTeadus MTÜ õpetaja.

Arvutigraafika ringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


 

PMG Koolituskeskuse tasulised huviringid

Pirita Majandusgümnaasiumis töötav PMG Koolituskeskus pakub õpet mitmetes tasulistes huviringides. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu. Huviring avatakse juhul, kui soovijaid on vähemalt 15.


Kergejõustiku ring

Kergejõustik on üks vanemaid ja harrastatavamaid spordialasid. Kergejõustik hõlmab jookse, sportlikku käimist, hüppeid, heiteid ja mitmevõistlusi.

 • Kergejõustiku ring on 4.-5. klassi õpilastele ja toimub neljapäeviti 15.00-15.45 spordisaalis, õpetaja on Marge Nõmm. Kuutasu 25 eurot.

Kergejõustiku ringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Üldkehalise ettevalmistuse ring

Eesmärgiks on arendada läbi mängu ja harjutuste kõiki peamisi lihasgruppe ja lapse kehalist aktiivsust.

 • Üldkehalise ettevalmistuse ring on 2.-3. klassi õpilastele ja toimub esmaspäeviti 13.00-13.45 spordisaalis, õpetaja on Birgit Hromenkov. Kuutasu 25 eurot.

Üldkehalise ettevalmistuse ringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Kunsti- ja käsitööring

Tundides joonistatakse, maalitakse ja meisterdatakse, tehakse tutvust kompositsiooni- ja värvusõpetusega. Oluline koht õppetöös on maalimisel, kus peamine väljendusvahend on värv. Ringi töö eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja loovust ning toetada noore loomingulist ellusuhtumist. Töövahenditeks on erinevad pliiatsid, guaššid, akvarellid, akrüülvärvid, tuššid, söed jne.

 • Kunsti- ja käsitööring 2.-4. klassi õpilastele, toimub esmaspäeviti 13.00-14.30 ruumis K38. Kuutasu 35 eurot (sisaldab töövahendeid), õpetaja on Eike Valgmaa.
 • Kunsti- ja käsitööring 1. klassi õpilastele, toimub kolmapäeviti 12.00-12.45 ruumis K38. Kuutasu 35 eurot (sisaldab töövahendeid), õpetaja on Eike Valgmaa.

Kunsti- ja käsitööringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Kokandusring

Kokandusringis eesmärk on tervisliku toitumise ja kokanduse populariseerimine. Katsetatakse erinevaid retsepte, valmistatakse küpsetisi, suupisteid, torte ja palju muud. Arendatakse fantaasiat retsepte välja mõeldes, toitu serveerides, küpsetisi kaunistades. Kokandusringis räägitakse sellest, kuidas tarbida säästlikult vett ja elektrit, kuidas arvestada toidukoguseid, et toit raisku ei läheks, ohtusnõuetest köögitehnikaga ümberkäimisel, lauakommetest jne.

 • Kokandusring on 4.-9. klassi õpilastele, kolmapäeviti 15.00-16.30 ruumis A26. Kuutasu 40 eurot (sisaldab töövahendeid), õpetaja on Pille Pruuden.

Kokanduse ringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Malering

Maleringis saab laps algteadmised malemängust, õpib tundma malendeid ja käike, saab proovida malemängu arvutiga ja teise lapse või õpetajaga. Ringitegevuse kaudu arendatakse mõtlemist erinevate maleülesannete abil.

 • Malering on 4.-9. klassi õpilastele, neljapäeviti 14.00-14.45 ruumis A22. Kuutasu 25 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Mart Vigla.

Maleringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Huviring “Nupula”

Tehakse loovust ja mõtlemist arendavaid tegevusi. Mängitakse lauamänge, lahendatakse sudokusid ja teisi nuputamist vajavaid ülesandeid nii individuaalse-, paaris- kui rühmatööna. Mitmed ringitunnid toimuvad arvutiklassis.

 • “Nupula” on 1.-2. klassi õpilastele, neljapäeviti 13.00-13.45ruumis A21. Kuutasu 25 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Elvi Loorits.

Huviringi “Nupula” saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Teatriring

Teatriringis õpitakse sõna- ja väljenduskunsti aluseid, näitlejatööd, ümberkehastumist etüüdide kaudu, lavalist liikumist, kõnetehnikat. Omandatakse teadmisi teatri, ajaloo- ja kultuuriloo kohta. Teatritunde on igas vanuses õppijale – kõige väiksematest suurteni välja. On tunde, mis toimuvad kohapeal, on tunde, mis toimuvad teatris. Aasta jooksul toimuvad mitmed põnevad esinemised.

 • Teatriring 2.-3. klassi õpilastele, esmaspäeviti 14.00-15.00 ruumis K29. Kuutasu 30 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Pille Vilba.

Teatriringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Inglise keele ring

Keeleringi eesmärgiks on teiste Euroopa ja inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kommetega tutvumine, erinevate kultuuride püsiväärtuste austamine, erinevate ellusuhtumiste ja elustiilide tajumine, silmaringi avardamine. Õppesisuks on mänguline keeleõpe, tutvumine inglise keele sõnavaraga ja grammatika algtõdede omandamine. Õpilases areneb julgus end inglise keeles väljendada vastavalt oma võimetele.

 • Inglise keele ring on 1. klassi õpilastele, teisipäeviti 12.05-12.50 ja kolmapäeviti 13.05-13.50 ruumis A10. Kuutasu 40 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Kersti Lenter-Kuusk.

Inglise keele ringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Robootikaring

Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õpetada oma tegevust läbi mõtlema ja planeerima. Algajate ring on mõeldud algklassilastele, kellel puudub eelnev kontakt robootikaga. Ringi fookuses on Lego Mindstorms EV3 roboti tutvustus ja lihtsamate programmeerimisülesannete lahendamine. Ringi tegevus on ettevalmistavaks etapiks edasijõudnute huviringile.
Edasijõudnute huviringis tegeletakse samade robotite programmeerimisega võistluslikul eesmärgil. Ringis pakutakse põnevat ehitamist ja algteadmisi programmeerimises. Programmeerimine toimub graafilise liidese abil, mistõttu on see jõukohane kõigile. Robootika rakendab koolitundides õpitud teadmised praktikasse ning aitab luua seoseid.

 • Robootika ring on 2.-3. klassi õpilastele (algajad), kolmapäeviti 13.15-14.45 ruumis A5. Kuutasu 40 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Paul Binsol.
 • Robootika ring on 4.-9. klassi õpilastele (edasijõudnutele), teisipäeviti 14.00-15.30 ruumis K38. Kuutasu 40 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Peeter Tamm.

Robooikaringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Puutööring

Puutööringis õpitakse tundma tööriistu, põhilisi puutöövõtteid ja mõningaid puutöö masinaid. Arendatakse loomingulisust, esemete kavandamist, disainimist ja viimistlemist. Õpetatakse tundma tööriistu ja materjale. Tutvustatakse tööohutusreegleid . Õppeprotsessis valminud esemed saab koju kaasa võtta.

 • Puutööring on mõeldud 3-4 klassi õpilastele, kolmapäeviti 15.00-16.30 ruumis K6. Kuutasu 40 eurot (sisaldab kõiki töövahendeid), õpetaja on Paul Binsol.

Puutööringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Puhkpilliring

Puhkpilliringis saab õppida igas vanuses noor plokkflööti, trompetit, eufooniumit. Õpilased esinevad kooli kontsertidel, tublimad mängivad Tallinna Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus.

 • Õppetöö toimub puhkpilliringis vastavalt kokkuleppele juhendajaga. Kuutasu 35 eurot, õpetaja on Vello Loogna.

Puhkpilliringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Foto- ja filmiring

Foto- ja filmiringis õpitakse pildistama, tegeletakse erinevate fotoliikidega ja tehakse fotolavastusi. Ringis õpitakse filmimist ja monteerimist. Samuti tegeletakse erinevatel teemadel lühiklippide loomisega, endamõeldud stsenaariumist valmib lühifilm. Õpilased tutvuvad filmi loomise erinevate etappidega.

 • Filmi- ja fotoring I rühm on 4.-9. klassi õpilastele, neljapäeviti 14.00-15.30 ruumis K27. Kuutasu 35 eurot, õpetaja Marek Pirbe.
 • Filmi- ja fotoring II rühm on 4.-9. klassi õpilastele, reedeti 15.00-16.30 ruumis K27. Kuutasu 35 eurot, õpetaja Marek Pirbe.

Filmi- ja fotoringi saab registreeruda 6. septembrist kuni 30. septembrini selle LINGI kaudu.


Õpilaste jalgratta eksamiks juhendamise kursus

Koolituse eesmärk on toetada lapsevanemat jalgrattalubade koolitamisel. Lapsevanema ülesanne on läbi viia praktiline sõiduõpe. Koolitaja tagab õpilasele teoreetilised teadmised ja kontrollib praktilist sõiduoskust jalgrattaga liiklemisel. Ettevalmistus koosneb 14 õppetunnist teooriast ja 2 praktilisest sõidutunnist. Praktiline sõit toimub viiele õpilasele korraga kahe juhendaja saatel. Viimane õppetund nii teoorias kui ka praktikas on eksam. Antud pakkumise puhul oleme arvestanud, et praktilise sõiduõppe viib läbi lapsevanem ise. Eksami sooritanutele väljastatakse jalgratturi juhiluba.

Jalgratta eksamiks juhendamise kursus on mõeldud 4. ja 5. klasside õpilastele. Kursuse maksumus
ühele õpilasele 40 EUR, kui grupi suurus on vähemalt 25 õpilast. Hind sisaldab juhendamiseks
vajalikke õppematerjale.

Teooriatunnid toimuvad Pirita Majandusgümnaasiumi ruumis A23 teisipäeviti:
kell 13.05 I grupp
kell 14.00 II grupp
Esimene tund toimub 21. jaanuaril 2020.

Jalgratta eksamiks juhendamise kursusele saab registreeruda selle LINGI kaudu.


Matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.02-31.05.2020, esmaspäeviti kell 8.05-9.00.
Klassiruumis: G17
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu

Kursuse juhendaja: Egle Ollo-Fedotov

Kursuse eesmärk
Kursuse läbinud õpilased sooritavad edukalt matemaatika põhikooli lõpueksami.

Kursuse teemad
1. Arvutamine ratsionaalarvudega, ruutjuur, protsent, tõenäosus ja statistika.
2. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega, abivalemid, tehted algebraliste murdudega.
3. Lineaar- ja ruutvõrrand, lineaarvõrrandisüsteem, tekstülesanded.
4. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon.
5. Tasandilised ja ruumilised kujundid.

Kursuse hind 140 eurot
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli ettevalmistav kursus.
Kursusele registreerumine kuni 2.veebruarini 2020 selle LINGI kaudu.
Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerujaid.


Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 15.01-08.05.2020, kolmapäeviti kell 15.40-17.10
Klassiruumis G16
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu

Kursuse juhendaja: Kelly Paabut

Kursuse eesmärk
Kursuse läbinud õpilased sooritavad edukalt matemaatika riigieksami.

Kursuse teemad:
1. Avaldiste lihtsustamine, tehted astmete ja juurtega.
2. Võrrandid, võrrandisüsteemid ja võrratused.
3. Trigonomeetria.
4. Funktsiooni piirväärtus. Tuletis ja selle erinevad rakendused.
5. Funktsioonid, nende omadused ja graafikud. Funktsiooni uurimine.
6. Arvujadad. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.
7. Planimeetria.
8. Stereomeetria.
9. Integraal ja selle erinevad rakendused.
10. Vektor tasandil ja ruumis.
11. Tõenäosusteooria ja statistika.
12. Tekstülesanded.
Kursus lõpeb proovieksamiga.

Kursuse hind 140 eurot
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja ettevalmistav kursus.
Kursusele registreerumine 30.novembrist kuni 15.detsembrini 2019 selle LINGI kaudu.

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse
kõiki registreerujaid.


Eesti keele riigieksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.01.-15.04.2020, reedeti kell 13.05-14.50
Klassiruumis G16
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu

Kursuse juhendaja: Elfriede Ait

Kursuse eesmärk
Kursuse lõpetaja tunneb eesti keele riigieksami struktuuri, teab kirjandi kirjutamise ja funktsionaalse lugemise ülesande põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Kursuse õppesisu

 • käsitletakse eesti keele riigieksami põhinõudeid;
 • käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid kirjandeid;
 • käsitletakse funktsionaalse lugemisülesande struktuuri; analüüsitakse erinevaid tekste;
 • tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
 • tutvutakse ÕS-i kasutamisvõimalustega;
 • antakse eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks vajalikke nõuandeid ja lugemisoovitusi;

Kursuse lõpetaja

 • suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
 • oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
 • oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
 • mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
 • tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
 • oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
 • teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
 • oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
 • oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;

Kursuse jooksul viiakse läbi üks 6-tunnine proovieksam, mis koosneb tekstianalüüsist ja kirjandist vastavalt eesti keele riigieksami mahule ja nõudmistele.

Proovieksamile järgneb individuaalanalüüs, kus õpilasega koos tuuakse välja tema vead ning antakse soovitusi nende vältimiseks.

Kursuse hind 140 eurot

Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja ettevalmistav kursus.

Kursusele registreerumine 30.novembrist kuni 15.detsembrini 2019 selle LINGI kaudu.

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerujaid.


Klubide, stuudiote ja spordikoolide tasulised tunnid ja huviringid

Pirita Majandusgümnaasiumi ruumides tegutsevaad lisaks eeltoodule veel väga mitmete klubide, stuudiote ja spordikoolide tunnid või huviringid. Nendesse tasulistesse huviringidesse registreerimiseks palume suhelda otse huviringide korraldajatega.

RULL-ILUUISUTAMINE – RULL-ILUUISUKLUBI FOX. www.klubifox.com,  e-post info@klubifox.com

TANTSUSPORT – LET’S DANCE TANTSUSTUUDIO. www.letsdanceest.com, Kai Meristo 55905608

PILATES, SHAPING, BODYART – SPORDIKLUBI DI-SHAPE. www.dishape.ee,  e-post info@dishape.ee

SHOWTANTS – ESTEETIKA- JA TANTSUKOOL, www.estjatk.ee, tel 529 8044,

JOOGA – jaanika.peeba@gmail.com

KITARR, VIIUL – PIRITA KITARRI-JA VIIULISTUUDIO. E-post laurijoeleht@gmail.com ja tanjajoele@hotmail.com

LAULMINE – marika.uus@mail.ee

KORVPALL – KK VIIMSI.  www.kkviimsi.ee

KÄSIPALL – HC TALLAS. www.hctallas.ee,  e-post info@hctallas.ee

VÕRKPALL – TALLINNA VÕRKPALLIKLUBI. www.volleyball.ee,  e-post noored@volleyball.ee

JALGPALL – FC LEVADIA. www.fclevadia.ee,  e-post indrek@fclevadia.ee

JALGPALL – KRATILA. https://www.kratila.ee/, e-post rando@kratila.ee

JUDO – TONY JUDOKOOL.  www.judokool.ee, e-post info@judokool.ee

JU-JUTSU – TALL. JU-JUTSU KLUBI. www.jutsuklubi.ee

TAIPOKS – VIIMSI TIGERS. E-post ivopukk@gmail.com

POKS – KALEVI POKSIKLUBI. https://finder.sportlyzer.com/club/Spordiklubi-Kalev-Boxing/3384   e-post info@kalevboxing.ee

MAADLUS – MAADLUSKLUBI ABERG. https://www.facebook.com/MaadlusklubiAberg/ e-post tanel.renter@kuristiku.ee

PURJETAMINE – REIN OTTOSSONI PURJESPORDIKOOL. www.ropk.ee  (ÜKE tunnid PMG-s)

PURJETAMINE – KALEVI JAHTKLUBI PURJESPORDIKOOL. www.kjk.ee/purjespordikool/     e-post martmeiel@hotmail.com (ÜKE tunnid PMG-s10

Sule Menüü