Huviringid

Kooli traditsioonide ja erinevate sündmuste kõrval on oluline roll huviringide tegevusel.

Pirita Majandusgümnaasium pakub õpilastele võimalust osaleda mudilaskoori, lastekoori, noorteansambli, rahvatantsu- ja seltskonnatantsu huviringide, programmeerimise ja arvutimängude loomise, imelise teaduse, robootika (edasijõudnutele) ringide ja teatrikooli töös. Õpe on tasuta. Ringidesse saab registreerida kuni 30. septembrini. Huviringid alustavad tegevust oktoobris.

Pirita Majandusgümnaasiumis töötav PMG Koolituskeskus pakub õpet järgmistes tasulistes huviringides: robootikaring algajatele, malering, huviring “Nupula”, foto- ja filmiring, kunstiring, puhkpilliring, üldkehalise ettevalmistuse ring, kergejõustiku ring, puutööring,  inglise keele ring õpilaste jalgratta eksamiks juhendamise kursus. NB! PMG Koolituskeskuse huviringidesse saab registreeruda selle LINGI kaudu kuni 30. septembrini. Huviringid alustavad tegevust 6. oktoobrist.

Pirita Majandusgümnaasiumis toimuvad mitmete klubide, stuudiote ja spordikoolide tunnid. Ringide ja treeningute kohta vahendame kontaktinfot selle LINGI kaudu.


Mudilaskoor

Koorilaul on väga pikkade traditsioonidega huviring Pirita Majandusgümnaasiumis. Peamine eesmärk on pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel ning muidugi on peamiseks eesmärgiks osalemine laulupeol.

Mudilaskoor 2. klasside õpilastele toimub kolmapäeviti kell 12.05-12.50 ruumis A20, õpetajad Piret Jakobson ja Ilino Poom ning 3. klasside õpilastele kolmapäeviti kell 13.05-13.50 ruumis A20, õpetajad Piret Jakobson ja Ilino Poom. Mudilaskoori valivad lauljad õpetajad. Kooris osalemine on tasuta.


Lastekoor

Koorilaul on väga pikkade traditsioonidega huviring Pirita Majandusgümnaasiumis. Peamine eesmärk on pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel ning  muidugi on peamiseks eesmärgiks osalemine laulupeol.

Lastekoor 4.-6. klassi õpilastele toimub neljapäeviti kell 13.05-13.50 ruumis A20, õpetajad Piret Jakobson ja Ilino Poom ning 7.-9. klasside õpilastele esmaspäeviti kell 8.05-8.50 ruumis A20, õpetaja Piret Jakobson. Lastekoori valib lauljad õpetaja. Kooris osalemine on tasuta.


Noorteansambel

Peamine eesmärk on pakkuda noortele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal nende hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli sündmustel ja kontsertidel.

Noorteansambel 9.-12. klassi õpilastele toimub kokkuleppel õpetajaga ruumis A 20, õpetaja Ilino Poom. Osalemine on tasuta.


Rahvatantsuring

Tants on läbi aegade andnud erinevatele rahvastele võimaluse salvestada oma kogemusi, tundeid ja olemust. Rahvatants on tänapäeval muutunud väga populaareks ja seda ka meie koolis.

Esinetakse kooli erinevatel sündmustel ja kontsertidel ning peamiseks eesmärgiks on osalemine tantsupeol. Õpetajaks on rahvatantsuansambli “Sõprus” tantsujuht Kätrin Järvis. Ringides osalemine on tasuta.

Rahvatantsuring 5. klasside õpilastele toimub reedeti kell 14.00-15.00 kooli aulas. Esimene tund toimub 9. oktoobril.

Rahvatantsuring 2.-4. klasside õpilastele toimub reedeti kell 13.00-14.00 kooli aulas. Esimene tund toimub 9. oktoobril.

Rahvatantsuringi saab registreerida LINGI kaudu.


Seltskonnatantsu ring

Seltskonnatants on mõeldud neile, kel puudub tantsuoskus või kes on tantsukursustel õpitust palju unustanud. Seltskonnatantsu kursustel õpitakse lihtsamaid põhisamme ja liikumisi. Seltskonnatants tekitab hea meeleolu, pakub mõõdukat füüsilist koormust ja loob tantsupartneritele mõnusa enesetunde.
10.-12. klasside õpilastele toimuvad tunnid alates veebruarist 1 kord nädalas (45 min), õpetaja Elina Agu. Ringis osalemine on tasuta. Ringi saab registreerida alates jaanuarist 2020.


Teatrikool

Teatrikool on huviring, mis annab lastele võimaluse loovuse arendamisele. Õppetöö on kollektiivne ja peamiselt praktiline tegevus, milles on tihedalt läbipõimunud sõnakunst, kirjandus, muusika, laul, tants, kujutav kunst jne. Alustatakse iseenda loovusega tutvumist ja teatrikunsti ning  näitlejameisterlikkuse põhialustega tutvumist harjutuste, improvisatsioonide ja ülesannete kaudu. Omandatakse rolliloome alused, toimub näitlejameisterlikkuse õpe. Lavakõnealane individuaaltöö süveneb, esinetakse luuletuste ja proosapaladega avalikel üritustel, võistlustel. Põhirõhk on lavastuste ettevalmistamisel ja esitamisel. Toimuvad esinemised, teatrite- ja muuseumide külastused.

Teatrikooli tunnid 4.-9. kl õpilastele toimuvad esmaspäeviti kell 15.00-16.30 ruumis K29, õpetaja Pille Vilba. Esimene tund toimub 12.oktoobril. 

Teatrikooli tunnid 2.-3. klasside õpilastele toimuvad esmaspäeviti kell 14.00-14.45 ruumis G11, õpetaja Pille Vilba. Esimene tund toimub 12.oktoobril. 

Osalemine teatrikoolis on tasuta.

Teatrikooli saab registreerida selle LINGI kaudu.


Huviring „Imeline teadus“

Teadushuviringi eesmärgiks on huvi äratamine loodusteaduse ja tehnika alade vastu. Huviringis viivad osalejad läbi teaduskatseid, mis on seotud järgmiste teemadega – mateeria ja materjalid, keemia alused (keemiline reaktsioon, keskkonna ph, indikaatorid, vaht, polümeer, kristall, segud, filtreerimine, värvide lahutamine jne), õhk ja vesi (õhu koostis, veemolekul, veeolekud ja nende muutmine, Bernoulli seadus), füüsikalised seadused (jõud, magnet, tihedus, temperatuur, rõhk, viskoossus, pindpinevus), energia ja elekter (staatiline elekter, vooluahelad,  elektrijuht ja isolaator, patareid), valgus ja heli (valguskiir, läätsed, värv, helilained), mikromaailm (mikroskoop, uurimine mikroskoobi abil), köögiteadus (toiduainete koostis, valgud, süsivesikud, rasvad, värvained ja lisaained, kuumutamine, külmutamine, pärmid), ohutusreeglid.

Teadusringi tunnid 1.-3. klasside õpilastele toimuvad teisipäeviti kell 14.30-15.15 ruumis A5. Esimene tund toimub 6. oktoobril.

Teadusringi tunnid 4.-6. klasside õpilastele (ka 1.d kl) toimuvad teisipäeviti kell 15.15-16.00 ruumis A5. Esimene tund toimub 6. oktoobril.

Ühe grupi suurus on 14 õpilast. Osalemine on tasuta. Tunde viib läbi XTeadus MTÜ õpetaja Elo Matsi. Grupi täitumisel ning suurema huvi korral on võimalik avada lisaks tasuline grupp.

Teadusringi saab registreerida selle LINGI kaudu.


Programmeerimise ja arvutimängude loomise ring

Huviringi eesmärgiks on huvi äratamine IT valdkonna vastu, oskuste ja kogemuste omandamine erinevatel IT aladel (programmeerimine, arvutigraafika, modelleerimine),  õpilaste oskuste ja teadmiste  arendamine programmide, arvutimängude ja lihtsamate  IT rakenduste  loomiseks, õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujundamine.

Ainekavas on JavaScript  programmeerimiskeele põhilised elemendid (klassid, meetodid, funktsioonid, tsüklid, tingimused, andmete tüübid, muutujad) ja nende kasutamine CodeCombat mängude loomiseks ja ülesannete lahendamiseks CodeCombat platvormil. RobloxStudio tööpõhimõtted.

Programmeerimise ja arvutimängude loomise ring õpilastele töötab kahe grupiga:

I grupp – 4.-6. kl – kolmapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis K27. Esimene kohtumine on 7. oktoobril.

II grupp – 4.-9. kl –  kolmapäeviti kell 15.00-15.45 ruumis K27. Esimene kohtumine on 7. oktoobril.

Ühe grupi suurus on 12 õpilast. Ringi juhendab XTeadus MTÜ õpetaja Olga Khodyreva. Osalemine on tasuta.

Huviringi saab registreerida selle LINGI kaudu.


Robootika huviringi edasijõudnute grupp

Robootika huviringi eesmärgiks on huvi äratamine tehnoloogiavaldkonna vastu, reaalainetes omandatud teadmiste rakendamine praktikas, käeliste oskuste arendamine läbi robotiehituse, programmeerimise algteadmiste omandamine, planeerimis-, disaini- ja analüüsioskuste arendamine, loogilise mõtlemise ja loovuse arendamine. Osalemine suurimatel robootikavõistlustel. Eeldame vähemalt paariaastast kogemust eelnevate robootikaringide töös.

Robootikaringi edasijõudnute grupi tunnid toimuvad teisipäeviti kell 14.00-15.30 ruumis K38. Ringi juhendab Peeter Tamm. Esimene kohtumine on 6. oktoobril.

Osalemine on tasuta.

Huviringi saab registreerida selle LINGI kaudu.


Projekt „Sport Kooli“ 1. klasside õpilastele

Projekt „Sport Kooli“ on algatatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Haridusameti koostöös. Projekti eesmärgiks on soov  tekitada lastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu ning suurendada seeläbi laste kehalist aktiivsust.  Projekti raames ei keskenduta ainult ühele spordialale, vaid tutvustatakse mitmeid erinevaid spordialasid koostöös spordiklubide ja treeneritega (kutsekvalifikatsiooni vähemalt IV tase).

Projekt „Sport Kooli“ alustab uuel 2020/2021 õppeaastal kokku 15 Tallinna koolis ning projekti  kestvus on  28.09.2020  – 31.05.2021 (koolivaheaegadel liikumistunde ei toimu). Projekt on jagatud kaheks perioodiks – I periood (sügis-talv) ja II periood (talv-kevad).

Projekti Sport Kool I perioodi kestvus on 10 nädalat – 28.09.2020 – 13.12.2020 (koolivaheajal 19.10.-25.10. treeninguid ei toimu).  Liikumistunnid PMG-s toimuvad igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 12.05-12.50. Info spordialade kohta selgub septembrikuu jooksul.

Ühe liikumistunni pikkus on 45 minutit. Liikumistunnid ei asenda kehalise kasvatuse tunde, vaid on lisatunnid. Osalemine on õpilastele vabatahtlik, valida võib ühe või mitu erinevat liikumisharrastuse lisatundi nädalas. Osalemine on tasuta. PMG grupi suurus on 30 õpilast.


Sule Menüü