Matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.02-31.05.2020, esmaspäeviti kell 8.05-9.00.
Klassiruumis: G17
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu

Kursuse juhendaja: Egle Ollo-Fedotov

Kursuse eesmärk
Kursuse läbinud õpilased sooritavad edukalt matemaatika põhikooli lõpueksami.

Kursuse teemad

  1. Arvutamine ratsionaalarvudega, ruutjuur, protsent, tõenäosus ja statistika.
  2. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega, abivalemid, tehted algebraliste murdudega.
  3. Lineaar- ja ruutvõrrand, lineaarvõrrandisüsteem, tekstülesanded.
  4. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon.
  5. Tasandilised ja ruumilised kujundid.

Kursuse hind 140 eurot
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli ettevalmistav kursus.
Kursusele registreerumine kuni 2.veebruarini 2020 selle LINGI kaudu.
Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerujaid.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü