Distantsõppe korraldus Pirita Majandusgümnaasiumis

Alates 16. märtsist 2020 on Pirita Majandusgümnaasium esialgselt kaheks nädalaks üle viidud distantsõppele.

 1. Aineõpetajad lisavad kõik suunised iseseisvaks õppetööks eKooli tunnisisu rubriiki.
 2. eKooli kantakse ülesanded sama koolipäeva hommikuks (hiljemalt kell 8) eesmärgiga, et õpilasel oleks võimalik oma päeva planeerida.
 3. Aineõpetaja valib ise vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd või konsultatsiooni läbi viia ja edastab selle info õpilasele eKooli kaudu.
 4. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt eKooli kaudu teavitatud ajal (näiteks Google Hangouts, Facebook Messenger, Zoom jne).
 5. Õpetajal on õigus kontrollida iseseisvat tööd. Vähemalt korra nädalas fikseerib aineõpetaja iseseisva töö tulemuse. Õpetaja võib koduseid ja iseseisvaid töid hinnata või kasutada iseseisva töö hindamisel lisaks tähthinnetele ka märkeid: „õ“ – õppimise kohta sõnalise hinnangu andmine ja „s“ – suurepäraselt tehtud kodune/tunnitöö. Ainetes, mis toimuvad korra nädalas, võib ülesandeid kontrollida üle nädala.
 6. Vanem peab endiselt tööpäeva hommikul klassijuhatajat teavitama, kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid töid teha. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke “h”.
 7. Gümnaasiumi vanema astme õpilane peab tööpäeva hommikul teavitama klassijuhatajat, kui ei saa tervislikel põhjustel distantsõppes osaleda. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke “h”.
 8. Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul õpilast, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest õppejuhte.
 9. Õpilasele, kes ei osale distantsõppes (v.a tervislikud põhjused), on õigus määrata pikendatud õppetöö õppeperioodi lõpul (juunis või augustis).
 10. Õppekorralduslike küsimuste korral palume pöörduda vastava kooliastme õppejuhi poole: gümnaasiumi õppejuht Riina Tamm (riina.tamm@pmg.edu.ee), põhikooli õppejuht Anne Reinkort (anne.reinkort@pmg.edu.ee).
 11. Tehniliste küsimuste korral pöörduda kooli IKT juhi Risto Mannineni (risto.manninen@mg.edu.ee) poole.
 12. Juhime vanemate tähelepanu, et ka distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetajad ei ole 24/7 kättesaadavad. Tunniplaanijärgsel üldtööajal valmistavad õpetajad ette järgmise päeva tunde ja tagasisidestavad töid, sest võib eeldada, et õpetajate töökoormus suureneb veelgi. Seetõttu võib tekkida olukord, kus õpetajatele laekuvate e-kirjade hulk ei võimalda kõigile kohe vastata. Palume mõistvat suhtumist.
 13. Palume meeles pidada, et distantsõppe perioodil viibib õpilane kodus: ei osale huviringides, trennides, ei külasta kino, teatrit, sünnipäevi ega muid rahvarohkeid sündmusi.
 14. Kindlasti soovitame pärast distantsõppe päeva viibida looduses ja veeta perega ekraanivaba kvaliteetaega.
Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü