Pirita Majandusgümnaasiumi kogu koolipere liikumisprojekt “KEVADSAMM 2020” kogus 48 201 228 sammu

Kevadsamm 2020 eesmärgiks oli propageerida aktiivset, kõigile kättesaadavat ning jõukohast liikumisvõimalust, milleks on kõndimine PMG ümbrusesse rajatud terviseradadel. Ühtlasi tutvustas üritus osalejatele omavalitsuse poolt rajatud terviseobjekte ning suunas loodud võimalusi kasutama.
Kevadsamm 2020 sihtrühma moodustasid PMG koolipere (õpilased, õpetajad, juhtkond). Kokku ligi 1000 inimest.

PMG eesmärgiks oli saada kokku vähemalt 35 miljonit sammu! Kevadasamm 2020 tulemusel sammuti kokku 48 201 228 sammu.

Kevadasamm 2020 täpsed tulemused:
PMG koond:

PMG sammus I nädalaga sammuti 25 513 437 sammu.

PMG sammus II nädalaga 22 687 791 sammu.

Kokku 48 201 228 sammu.

Kooliperest (õpetajad, juhtkond) osales 79 %.
Koolipere läbis 1. nädalaga 3 471 355 ‬ sammu.
Koolipere läbis 2. nädalaga 2 712 399‬ sammu.
Kokku 6 183 754 sammu.

Õpilased (889 õpilasest osales 60,9 % ehk 541 õpilast).
Gümnaasium sammus 1. nädalaga kokku 3 123 726 sammu.
Gümnaasium sammus 2. nädalaga kokku 2 850 760 sammu.

Kokku 5 974 486 sammu.
(182 õpilasest osales 41,2 % ehk 75 õpilast; 27 poissi ja 48 neidu)

Põhikooli 2. aste (5-9 klassid) sammus 1. nädalaga kokku 11 383 508 sammu.
Põhikooli 2. aste (5-9 klassid) sammus 2. nädalaga kokku 9 620 784 sammu.

Kokku 21 004 292 sammu.
(390 õpilasest osales 67,4 % ehk 263 õpilast; 148 poissi ja 115 neidu)

Algklassid sammusid 1. nädalaga kokku 7 529 431‬ sammu.
Algklassid sammusid 2. nädalaga kokku 7 318 485 ‬ sammu.
Kokku 14 847 916 sammu.
(317 õpilasest osales 64,0 % ehk 203 õpilast; 105 poissi ja 98 tüdrukut)

PMG õpilased sammusid 1. nädalaga kokku 22 042 082 sammu.
PMG õpilased sammusid 2. nädalaga kokku 19 975 392‬ sammu.
Kokku 42 017 474 sammu.

Täname kõiki osalejaid ja tervisenõukogu esimeest Mart Vigla!

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü