Põhikooli eksamite kursuste info

Põhikooli emakeelelõpueksami kursus

Toimumise aeg: 10.01-30.04.2022, kolmapäeviti kell 15.00-16.00.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu
Kursuse juhendaja: Gerli Laanela

Kursuse eesmärk 

Anda parem ettevalmistus põhikooli emakeelelõpueksami sooritamiseks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

Kursuse teemad:

 • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
 • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
 • kokku- ja lahkukirjutamine,
 • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
 • suur ja väike algustäht,
 • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
 • veaohtlikud vormid,
 • kirjandiõpetus,
 • funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Kursuse hind 150 eurot 

Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli eesti keele kursus.
Kursusele registreerimine ja tasumine kuni 10.detsembrini 2021 selle LINGI kaudu.

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerunuid.Põhikooli matemaatika lõpueksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.01-30.04.2022, neljapäeviti kell 16.00-17.00.
Veebikursus
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu

Kursuse juhendaja: Egle Ollo-Fedotov

Kursuse eesmärk 

Anda parem ettevalmistus põhikooli matemaatika lõpueksami sooritamiseks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

Kursuse teemad

 • Arvutamine.
  Arvutamine ratsionaalarvudega, ruutjuur, protsent, tõenäosus ja statistika.
  Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega, abivalemid, tehted algebraliste murdudega.
 • Võrrandid ja võrrandisüsteemid
  Lineaar- ja ruutvõrrand, lineaarvõrrandi süsteem, tekstülesanded.
 • Funktsioonid
  Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon.
 • Geomeetria
  Tasandilised ja ruumilised kujundid.

Kursuse hind 150 eurot 

Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli ettevalmistav kursus.
Kursusele registreerimine ja tasumine kuni 10.detsembrini 2021 selle LINGI kaudu.

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerunuid.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü