Abituriendid osalesid riskikäitumise koolitusel „Selge Pilt …!?“

Tänane koolipäev oli Pirita Majandusgümnaasiumi abiturientide jaoks tavapärasest erinev, sest toimus 4-tunnine teaduslikel alustel baseeruv liiklusohutuse koolitus „Selge pilt…!?“. Koolituse  eesmärgiks on seatud noorte ohutu liikluskäitumise toetamine,  liiklusriskide maandamine nii, et iga liikleja jõuaks tervelt koju.

Koolitus koosnes kahest moodulist, millest esimest viis läbi Bonni ülikooli doktorant, liikluspsühholoog Gunnar Meinhard. Räägiti liikluses probleemse käitumise tekkepõhjustest ja võimalikest tagajärgedest (alkoholi mõju, joobes juhtimine, kiirusest tulenev oht ja selle hindamine,  kaaslaste subjektiivne usaldamine, grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel). Lahendati erinevaid ülesandeid, analüüsiti situatsioone ning noored said tagasisidet koolitusele eelnenud küsitluse vastuste põhjal oma liiklusriskide kohta.

Teist moodulit – „Sinu elu on sinu valik!“ – alustas Politsei- ja Piirivalveameti liiklusjärelvalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa. Avati liiklusõnnetusi analoogsete õnnetuste põhjal, mida noored esimeses moodulis oma vastustega „kirjeldasid“, osutati kaaslaste võimalikule sekkumata jätmisele või siis õhutamisele, mis tingis raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse. Eesmärgiks  diskusiooni juhtimine selliselt, et suudetaks selle põhjal teha järeldusi tuleviku-käitumise jaoks.
Seejärel tuli noorte ette liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli sattunud Marek Rüütli, kes kirjeldas enda õnnetuse tekkepõhjusi, õnnetuse järgset perioodi alates haiglasse viimisest kuni rehabilitatsiooni lõpuni, ratastooli jäämisega „leppimist“ ja mentaalset „raskust“, õnnetusest kuni tänaseni toimunud muutusi,  raskusi ja saavutusi elus, oma tööalaseid ja igapäevaseid toiminguid.

Aitäh koolitajatele! Oli väga mõtlemapanev kohtumine.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü