1. klassidel oma Sõber Karu

Pirita Majandusgümnaasium osaleb mitmeid aastaid Lastekaitse Liidu poolt juhitavas programmis „Kiusamisest vabaks!“, mille eesmärgiks on arendada kiusamist ennetavat käitumiskultuuri, kus lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.
Programmi väärtused on – sallivus, austus, hoolivus ja julgus, programmi sümboliks on Sõber Karu.
Traditsiooniks on, et kooli 4. klassid annavad septembris Sõber Karu üle 1. klassidele. Tänaseks on igas 1. klassis oma Sõber Karu ja klassipered on liitunud programmiga.
Küllaga hoolivust, sallivust, austust ja julgust kõigile!
Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü