Sisseastumiskatsed 10. klassi

Seoses kehtiva eriolukorraga, toimub vastuvõtt Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi 2020/2021 õppeaastaks muudetud alustel.

Käesoleval aastal võetakse õpilasi Pirita Majandusgümnaasiumisse vastu 9. klassi klassitunnistusel olemasolevate kokkuvõtvate hinnete keskmise hinde ja videovestlusel saadud punktidest moodustuva pingerea alusel.
Pirita Majandusgümnaasiumi sisseastumiskatsetel osalemiseks palume registreeruda selle LINGI kaudu hiljemalt 01.05.20. Peale registreerumist palume saata 9. klassi tunnistuse kahe trimestri hinnete väljavõte eKoolist või Stuudiumist pdf-formaadis e-posti aadressile riina.tamm@pmg.edu.ee hiljemalt 01.05.20. Dokumendi nimeks peab olema õpilaskandidaadi perekonnanimi ja tunnistuse peal peab näha olema tunnistuse välja andnud kooli nimi.

Vestlusele kutsutakse õpilased 9. klassi klassitunnistuse kahe trimestri hinnete keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel. Vestluste ajakava tehakse teatavaks hiljemalt 08.05.20. Täpne info Google Meet keskkonnas toimuva videovestluse kohta saadetakse igale kandideerijale tema e-posti aadressile.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

  • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
  • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
  • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 25. juuniks 2020.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü