Vastuvõtt esimesse klassi

Õpilased määrab esimestesse klassidesse Tallinna Haridusamet, kes valib elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada 1.-15. märtsini kas eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).  Info ja juhised esimesse klassi astumiseks leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt.  

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.

Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb hiljemalt 10. juuniks kinnitada lapse koolikoht eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning  saata koolile aadressil pmg@pmg.edu.ee  e-allkirjastatult järgmised dokumendid:

  1. Taotlus  esimesse klassi vastuvõtmiseks, leitav LINGIL 
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, leitav LINGIL

  Infot dokumentide vastuvõtu kohta  telefonil 6239019  

Vastuvõetud õpilastest komplekteerime kolm esimest klassi taotluste saabumise järjekorras. 

Augustikuu jooksul palume koolile esitada lapse tervisekaardi väljavõte (selle olemasolul) ning koolivalmiduskaart (selle olemasolul).

Lapsevanema õigusi saate eKoolis taotleda alates 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

PMG esimestesse klassidesse määratud laste ja vanemate infotund toimub neljapäeval, 26. augustil 2021 kell 17.00 ning avaaktus kolmapäeval, 1. septembril 2021 kell 12.00 kooli võimlasaalis.

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele on leitav selle LINGI kaudu.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü