12. klassid osalesid riskikäitumise koolitusel “Selge pilt…!?”

Pirita Majandusgümnaasiumi 12. klasside noored said osa  koolitusest „Selge pilt…!?“, mille eesmärgiks on seatud noorte ohutu liikluskäitumise toetamine.

Koolitus koosnes kahest moodulist, millest esimest viis läbi Bonni ülikooli doktorant, liikluspsühholoog Gunnar Meinhard. Räägiti liikluses probleemse käitumise tekkepõhjustest ja võimalikest tagajärgedest (joobes juhtimine, kiiruse ületamine, kaaslaste subjektiivne usaldamine). Lahendati erinevaid ülesandeid, analüüsiti situatsioone ning noored said tagasisidet koolitusele eelnenud küsitluse vastuste põhjal.

Teist moodulit – „Tark õpib teiste vigadest“ – alustas Politsei esindaja Mirjam Männamaa. Räägiti liiklusõnnetustest, osutati kaaslaste võimalikule sekkumata jätmisele või siis õhutamisele, mis tingis raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse. Eesmärgiks oli  diskusiooni juhtimine selliselt, et selle põhjal suudetaks teha järeldusi tuleviku-käitumise jaoks.

Seejärel tuli noorte ette liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli sattunud Marek Rüütli, kes kirjeldas enda õnnetuse tekkepõhjusi, õnnetuse järgset perioodi alates haiglasse viimisest kuni rehabilitatsiooni lõpuni, ratastooli jäämisega „leppimist“ ja mentaalset „raskust“, õnnetusest kuni tänaseni toimunud muutusi, raskusi ja rõõmuhetki elus, oma tööalaseid ja igapäevaseid toiminguid.

Aitäh koolitajatele! Taaskord väga mõtlemapanev kohtumine.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü