Koolikapi rent

Kappe on võimalik rentida 10. – 16. septembrini gümnaasiumi ja põhikooli õpilastel 17.-
23. septembrini.

Selleks on vaja:

1. anda oma soovist teada klassijuhatajale 1.-8. septembrini, kes koostab nimekirja ja edastab Sirje Raivetile;
2. tasuda rendisumma 30 eurot MTÜ PMG arvele EE331010220111618012;
3. gümnaasiumi õpilased saavad kapi koodi kätte peale rendisumma laekumist ruumist A19 10.-16.septembrini kella 9:45-14:00;
4. põhikooli õpilased saavad kapi koodi kätte peale rendisumma laekumist ruumist A19 17.-23.septembrini kella 9:45-14:00.

Sule Menüü