Valikained

Majanduse õppesuuna valikkursuste loend on järgmine:

Riigikaitse 2 kursust

Joonestamine 1+1 kursust

C võõrkeel (hispaania keel, soome keel) 6 kursust

Suhtlemisõpetus 1 kursus

Sportmängud 1+1+1 kursust

Rahvatants 1+1+1 kursust

Gümnaasiumi ansambel 1+1+1 kursust

Liiklusõpetus 1 kursus

Meediaõpetus 3 kursust

Inimene ja religioon 2 kursust

Psühholoogia 2 kursust

Videoproduktsioon 1+1+1 kursust

 

Loomeettevõtluse õppesuuna valikkursuste loend on järgmine:

Riigikaitse 2 kursust

Joonestamine 1+1 kursust

C võõrkeel (hispaania keel, soome keel) 6 kursust

Psühholoogia 2 kursust

Videoproduktsioon 1+1+1 kursust

Matemaatika lisakursus 2+2+2 kursust

Rahvatants 1+1+1 kursust

Gümnaasiumi ansambel 1+1+1 kursust

Sportmängud 1+1+1 kursust

Inimene ja religioon 2 kursust

Liiklusõpetus 1 kursus

Sule Menüü