Valikained

2023/24 õa valikkursuste loend:

Hispaania keel (C-keel, 6 kursust NB! pooleli jätta ei saa)

Soome keel (C-keel, 6 kursust NB! pooleli jätta ei saa)

Videoproduktsioon (max 3 kursust)

Sportmängud (max 3 kursust)

Seltskonnatants (max 3 kursust)

Gümnaasiumi ansambel (max 3 kursust)

Inimene ja religioon (2 kursust)

Riigikaitse (2 kursust)

Firma bränding ja tootedisain (2 kursust)

Suuline ja kirjalik väljendus 2 (1 kursus)

Draama ja teater (1 kursus)

Praktiline meedia (loomeettevõtluse õppesuund, 1 kursus)

Keskkonnaökonoomika (1 kursus)

Arvuti kasutamine uurimistöös (1 kursus)

Psühholoogia (1 kursus)

Reklaami- ja mõjutamispsühholoogia (majanduse õppesuund, 1 kursus)

Suhtlemis- ja loovustreening (1 kursus)

Liiklusõpetus (1 kursus)

Karjääriõpetus (1 kursus)

Sissejuhatus õigusesse (1 kursus)

Õpilasfirma (loomeettevõtluse õppesuund, 1 kursus)

Sule Menüü