Vanemate üldkoosolek toimub 29. septembril kell 17.30 videosilla vahendusel

Austatud Pirita Majandusgümnaasiumi koolipere!

Kutsun kõiki osalema Pirita Majandusgümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta vanemate üldkoosolekul, mis toimub kolmapäeval, 29. septembril algusega kell 17.30. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistele toimub üldkoosolek videosilla vahendusel. Distantskoosoleku jälgimiseks vajalik info ja videosilla link jõuab kooli kodulehele ja vanemate e-posti aadressidele 29. septembriks. Hoolekogu liikmete hääletamiseks on vanematel aega 1. oktoobrini ning hääletus toimub Google Drive keskkonna abil.
Koosoleku päevakord:
1. Kokkuvõte 2020/2021. õppeaastast, 2021/2022. õppeaasta eesmärgid ja oluline info – direktor Toomas Pikhof.
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2020/2021. õppeaastal – hoolekogu esimees Laire Ottender.
3. Kokkuvõte vanematekogu tööst 2020/2021. õppeaastal – vanematekogu esimees Kristiina Susi.4. Hoolekogu liikmete avaliku hääletuse teel valimine. Palun tutvuge eelnevalt korraga “Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.  


NB! Palun kõigil vanematel, kes soovivad kandideerida PMG hoolekogu liikmeks, saata hiljemalt 23.09.2021 vastav sooviavaldus e-posti aadressile toomas.pikhof@pmg.edu.ee.

Klassikoosolekud, kus valitakse vanematekogu liikmed ning asendusliikmed, planeerib ja korraldab klassijuhataja. 

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü