Sõlmisime taas koolirahu lepingu

Pirita Majandusgümnaasium liitus taas MTÜ Lastekaitse Liit koolirahu projektiga. Avaaktustel tutvustas direktor koolirahu lepingut ning sellele kirjutasid üheskoos alla koolijuht ja õpetajate ning õpilaste esindajad.

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul. Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:

märkab, kuulab ja tunnustab;

  • on salliv ja sõbralik;
  • osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
  • hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast;
  • annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.

Oleme üksteisele heaks eeskujuks – muutused algavad meist endist!

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga õppeaasta alguses. Üle-eestilise koolirahu väljakuulutamise tseremoonia kohaks selle aasta 01. septembril on Toila vald.
Koolirahu lepingu sõlmimisega õppeaasta alguses kinnitab koolipere, et selles koolis valitseb koolirahu.

 

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü