Projekt „ Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“

Oleme rõõmsad, et viimastel nädalatel on kooli jõudnud hulgaliselt vahendeid projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“ raames. 
Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena on suurenenud 33 Tallinna üldhariduskooli võimekus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õppetöösse kaasajastatud õpikeskkonna, vajaliku sisustuse, infotehnoloogiavahendite ja -seadmete ostu ja paigalduse kaudu.                                                                                     

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü