Kohtumine Prügihundiga

Pirita Majandusgümnaasiumi 1.-3. klasside õpilased osalevad keskkonnahariduslikus õppeprogrammis, mille eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi.
Lapsi õpetatakse suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme, mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes. Õppetundides, mida viivad läbi Prügihunt ja tema abiline, jagatakse kõikidele osalejatele õppematerjal, kus saab värvida keskkonnateemalisi pilte, lahendada keskkonnaalaseid ülesandeid ja mõistatusi ning õpitakse mänguliselt jäätmete liigiti kogumist.

Täna algas õppeprogramm PMGs. Õppetundides osalesid 3.c, 2.a, 2.b, 2.c ja 1.b klasside õpilased. Kõik ülejäänud 1.-3. klassid kohtuvad Prügihundiga 15. märtsil.

Õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“  viib läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna eestvedamisel OÜ Üritusturundus. Õppeprogrammist võtab osa 125 Tallinna lasteaeda ja 55 kooli, õppetundides osaleb ligikaudu 30 000 last. Õppeprogramm on osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist.

Aitäh Prügihundile ja Riina Paavole vahvate ja õpetlike tundide eest!

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü