Toimus vene keel võõrkeelena olümpiaad

Pirita Majandusgümnaasiumi neli gümnasisti – Janika Teldre, Cordelia Ammer, Rasmus Schipai ja Risto Paju osalesid vene keel võõrkeelena vabariiklikul olümpiaadil.
Käesoleva õppeaasta olümpiaadi eesmärgiks oli laiendada osalejate silmaringi Eesti teatrikunsti valdkonnas üldiselt, samal ajal erilist tähelepanu pöörates vene kirjanike teoste alusel lavastatud  näidenditele.

Ettevalmistus olümpiaadi piirkondlikuks ja vabariiklikuks vooruks oli põnev ja tihe. Noored vaatasid etendusi, külastasid näitleja Eduard Tee loengut, intervjueerisid näitlejaid Dmitri ja Jekaterina Kordas’t ning Eesti kirjanikku P. I. Filimonov’it.

Tänu ja kiitus osalejatele suuremahulise töö ning auväärsete tulemuste eest! Õpilasi juhendasid Larissa Õnnis ja Liidia Ilves.

Igal aastal korraldab Tallinna Ülikool vene keele olümpiaadi eesti õppekeelega koolide 10.-12. klasside õpilastele.
Olümpiaad viidi läbi kahes voorus:
I valikvoor e piirkonnavoor – iga osaleja valmistas ette helindatud presentatsiooni;  
II lõppvoor e vabariiklik voor – lõppvooru kutsuti 31 õpilast. Päev algas keeletestiga, mille alusel jagati osalejad kahte rühma (vene keele oskus B1 tasemel ning B2 tasemel ja kõrgem).
Vaadatud filmilõigu alusel kirjutasid osalejad lühikese arutleva kirjandi, täitsid erinevaid kirjalikke ja suulisi ülesandeid ning kulturoloogilise testi. 
Osalejaid hindas TLÜ humanitaarteaduste instituudi dotsentidest, õppejõududest koosnev 8-liikmeline žürii.

Tulemused:

B1 tase
Janika Teldre 6. koht
Rasmus Schipai 9. koht

B2 tase
Risto Paju 11.-13 koht
Cordelia Ammer19. koht

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü