Põhikooli eesti keele lõpueksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 8.01.-13.05.2024esmaspäeviti kell 15.00-16.00 ruumis K316 
Esimene tund toimub 8.01.2024.

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu. 

Kursuse juhendaja: Elfriede Ait

Kursuse eesmärk: 

Anda parem ettevalmistus põhikooli eesti keele lõpueksami sooritamiseks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

Kursuse teemad:

·      sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
·      lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
·      kokku- ja lahku kirjutamine,
·      häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
·      suur ja väike algustäht,
·      sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
·      veaohtlikud vormid,
·      kirjandiõpetus, kirjandite kirjutamine,
·      funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid ülesandeid.

Kursuse hind on 180 eurot 

Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arvet ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja põhikooli eesti keele kursus.

Registreerida saaab PMG koduleheküljel oleva LINGI kaudu.

Kursusele registreerimine ja tasumine kuni 11.detsembrini 2023. 

Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerunuid ja tagastatakse kursuse tasu. 

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü